Kurs og Webinars

På denne siden finner du alltid full oversikt over kurs og webinars. Vi har valgt å skille mellom innføringskurs og oppfølgingskurs på web – og mer spesialiserte kurs over hel eller halv dag. Målet med dette er å differensiere de ulike kursene i forhold til hvor mye erfaring kunder har med systemet, samt hvilke moduler og deler av systemet en benytter mest.