Administrere ringelister

Administrer er en undermodul for å administrere samt holde oversikt over aktivitet og resultat på de enkelte ringelister man har jobbet med.
Når man åpner denne modulen finner man alle ringelister som er opprettet i en liste nedover. Her vil man se navn på kampanjen, antall prospekter som er behandlet, hvor mange prospekter ringelisten inneholder samt dato den er opprettet.

Dersom man dobbeltklikker på linjen under kampanjenavnet, åpnes det en ny fane. Her finner man mer spesifikk informasjon om denne ringelisten. Dette er informasjon basert på de valg man gjør i selve ringelisten når man jobber med den.

Ansattestatistikk
Her finner man oversikt over resultat av samtaler gjort på ringelisten som antall svar, ikke svar, feil telefonnummer, godkjent og ikke godkjent. Totalt viser antall behandlede bedrifter og Samtaler ringt viser antall samtaler utført til de forskjellige bedriftene.

Telefonstatistikk
Her kan man bryte ned informasjonen fra ansattestatistikken og få en oversikt over alle samtaler som er satt til den enkelte status. Dette gjør man ved å velge en status i nedtrekksmenyen nederst på siden og trykke «Søk». Da vil man få opp en oversikt over alle samtaler i den statusen man har valgt med informasjon om hvilket prospekt det gjelder, hviken ansatt som har ringt de enkelte samtaler, samt dato og klokkeslett for samtalen.

Statistikken som vises her tar utgangspunkt i aktivitet som er initiert fra ringeknappen i ringelistemodulen. Det samme anropet blir da registrert i «Dialed calls» i softphonen til Oyatel. Dette er en egen liste som kun er ment som en oppsummering av dine 10 siste ringeaktiviteter.