Fletting av wordmaler

1. Åpne malen din i Word og legg inn ønskede flettefelt. Dette gjøres i Word ved å gå til Insert – Quick Parts og Field. Velg MergeField i listen og legg inn ønsket flettefelt i ruten til høyre, klikk OK for å legge feltet inn i malen din.

CRM_MergeTemplates1

CRM_MergeTemplates2

2. Når du har lagt inn ønskede felter i malen din må du laste den opp i Filutforskeren i 24SevenOffice under mappen Maler. For å benytte deg av flettemalen klikker du på fletteknappen til høyre for Lagre knappen på kundekortene eller ved å høyreklikke på en kontakt som er linket opp til en bedrift.

CRM_MergeTemplates3

3. En dialogboks fremkommer da hvor du kan velge ønsket flettemal (mappen Maler vil automatisk fremkomme). Velg ønsket mal og klikk Legg til.

CRM_MergeTemplates4

4. Etter at du har klikket Legg til vil en oversikt over flettefeltene som malen din inneholder fremkomme. Klikk Start fletting for å flette disse inn i malen din.

CRM_MergeTemplates5

5. Wordmalen din vil nå også vises på skjermen hvor ønsket data er flettet inn. Du kan lagre dokumentet på vanlig måte lokalt eller du kan klikke på knappen Last opp i dialogboksen med oversikten over flettefeltene for å laste filen direkte opp til filområdet på den aktuelle kunden.

CRM_MergeTemplates7

Tips:
Ved å dobbelklikke i feltene under kolonnen Available Mergefields eller i kolonnen Verdi kan du overskrive eller endre de automatisk valgte verdiene.

 

Etiketter i rapportgeneratoren

Dersom du skal flette en mal mot flere kunder samtidig, så kan du eksportere dataene du behøver å flette fra CRM – Rapportgenerator til en xls-fil, og deretter gjøre flettingen i Word som en ren Office-fletting. Om du gjør det på denne måten, kan du i tillegg flette etiketter med Word.

Etiketter - Rapportgeneratoren

 

Tilgjengelige flettefelt

Flettefelt for kunde (gjelder også leads)

Info om kunde
Flettekommando Forklaring
CustomerId Kundenr.
CustomerName Navn
CustomerFirstName Fornavn
CustomerVisitAddress Besøksadresse
CustomerVisitZipcode Besøkspostnr.
CustomerVisitZiparea Besøkspoststed
CustomerVisitCity Besøksby
CustomerVisitState Besøksfylke
CustomerPostalAddress Postadresse
CustomerPostalZipcode Post postnr.
CustomerPostalZiparea Post poststed
CustomerPostalCity Post by
CustomerPostalState Post stat
CustomerCountryCode Landskode
CustomerNickname Kallenavn
CustomerGovno Org. nr.
CustomerPhone Telefon
CustomerMobile Mobil
CustomerFax Faks
CustomerEmail E-post
CustomerWebsite Nettside
CustomerTurnover Omsetning
CustomerProfit Resultat
CustomerDateReg Opprettet
CustomerDateChanged Dato endret
CustomerOwner Eier
CustomerCustomerType Kundetype
CustomerIndustryId Bransje id
CustomerEmployees Ansatte
CustomerStatus Status ID
CustomerNote Notat
CustomerPrivate Privat
CustomerSupplier Leverandør
CustomerSource Kilde
CustomerOrigin Kontaktopprinnelse
CustomerProduct Produkt
CustomerImportJobId Importjobb id
CustomerBankAccountNr Bankkontonr.
CustomerCurrencyId Valuta id
CustomerIdAlternative Alt. kundenr.
CustomerDeliveryAddress Leveringsadresse
CustomerDeliveryZipcode Leveringspostnr.
CustomerDeliveryZiparea Leveringspoststed
CustomerDeliveryCity Leveringsby
CustomerDeliveryState Leveringsstat
CustomerInvoiceAddress Fakturaadresse
CustomerInvoiceZipcode Faktura postnr.
CustomerInvoiceZiparea Faktura poststed
CustomerInvoiceCity Faktura by
CustomerInvoiceState Faktura fylke
CustomerIncorporationDate Stiftelsedato
CountryCode Landskode
CountryName Landsnavn
IndustryId Bransje id
IndustryName Bransjenavn

 

Flettefelt for ansatt

Info om ansatt
Flettekommando Forklaring
UserContactId Kontakt id
UserContactFirstName Fornavn
UserContactLastName Etternavn
UserContactEmail E-post privat
UserContactMobile Mobil privat
UserContactPhone Telefon privat

 


Flettefelt for din bedrift

Info om din bedrift
Flettekommando Forklaring
ClientCompanyName Firmanavn
ClientGovNo Org. nr.
ClientPostAddress Postadresse
ClientPostZipcode Post postnr.
ClientPostZiparea Post poststed
ClientCountry Land
ClientEmail E-post
ClientPhone Telefon
ClientFax Faks
ClientBankAccount Bankkonto

 

Fler tagger som kan brukes til Organisasjonsnummer:
<<Org._nr>> er kundens org.nr.
<<Org nr>> er din bedrifts org.nr


Flettefelt for ekstern kontakt

Info om ekstern kontakt
Flettekommando Forklaring
ContactId Kontakt id
ContactFirstname Fornavn
ContactLastname Etternavn
ContactNickname Kallenavn
ContactAddress Gate
ContactZipcode Postnummer
ContactZiparea Poststed
ContactCity By
ContactState Fylke
ContactCountryCode Landskode
ContactRoleWorkEmail E-post jobb
ContactRoleWorkMobile Mobil jobb
ContactPhoneWork Telefon privat
ContactMobile Mobil privat
ContactFax Fax privat
ContactEmailWork E-post privat
ContactWebsite Nettside
ContactMemberNo Medlemsnr.
ContactOwner Eier
ContactRolePosition Stilling
ContactPhoneHome Telefon privat #2
ContactEmailHome E-post privat #2
ContactEmailAlt E-post privat #3
ContactMobileAlt Mobil privat #2
ContactDateOfBirth Fødselsdato
ContactMaritalStatus Sivilstand
ContactWorkPlace Arbeidssted
ContactDepartment Avdeling
ContactDepartmentWebsite Avdeling webside
ContactNote Notat
ContactGender Kjønn
ContactIsEmployee Ansatt
ContactImportJobId Importjobb id
ContactCustomerId Kundenr.
CountryCode Landskode
CountryName Landsnavn

 

Flettefelt for prosjekt

Info om Prosjekt
Flettekommando Forklaring
ProjectId Prosjekt id
ProjectName Navn
ProjectStart Startdato
ProjectEnd Sluttdato
ProjectPipeline Pipeline Id
ProjectFixedPrice Fast pris
PipelineName Pipeline
ProjectInvoiceSum Fakturasum
ProjectInfo Info
ProjectUseFixedPrice Benytt fast pris
ProjectCounterpartId Motpartid
ProjectProposalDate Tilbudsdato
ProjectExpOrderDate Forventet ordredato
ProjectOrderDate Ordredato
ProjectOrderProbability Ordre sannsynlighet
ProjectStatusId Prosjektstatus ID
ProjectStatusName Prosjektstatusnavn
ProjectTypeId Prosjekttype ID
ProjectTypeName Prosjekttypenavn
ProjectManager Prosjektleder
ProjectContactFirstName Prosjektleders fornavn
ProjectContactLastName Prosjektleders Etternavn
ProjectContactEmail Prosjektleders e-post
ProjectContactMobile Prosjektleders mobiltelefon
ProjectContactFax Prosjektleders fax
ProjectDepartmentId Avdeling ID
ProjectDepartment Avdelingsnavn
ProjectCustomerId Kundenr
ProjectCompanyName Kundenavn
ProjectCompanyEmail Kundens e-post
ProjectCompanyPhone Kundens telefon
ProjectCompanyFax Kundens faks
ProjectCompanyVisitAddress Kundens besøksadresse
ProjectCompanyVisitPostcode Kundens besøkspostnummer
ProjectCompanyVisitPostarea Kundens besøkspoststed
ProjectCompanyVisitCity Kundens besøksby
ProjectCompanyVisitState Kundens besøksstat
ProjectCompanyPostAddress Kundens postadresse
ProjectCompanyPostPostcode Kundens postnummer
ProjectCompanyPostPostarea Kundens poststed
ProjectCompanyPostCity Kundens by
ProjectCompanyPostState Kundens stat
ProjectCompanyCountry  Kundens land
CustomFieldProject1297 Avtaledato (signert avtale):
CustomFieldProject1311 Avtalte tjenester:
CustomFieldProject1298 Knyttet til avdeling
CustomFieldProject1299 Risikovurdering kunde
CustomFieldProject1300 Spesifikasjon risikovurdering:
CustomFieldProject1301 Har selskapet revisor
CustomFieldProject1302 Revisors navn:
CustomFieldProject1304 Oppdragsansvarlig
CustomFieldProject1305 Hvilke system bruker kunden:
CustomFieldProject1312 Detaljer rundt oppdatering av regnskap:
CustomFieldProject1303 Type avtale
CustomFieldProject1307 Pris pr time regnskap:
CustomFieldProject1308 Pris pr time lønn:
CustomFieldProject1309 Pris pr time konsulent/årsoppgjør etc:
CustomFieldProject1310 Fastpris pr måned:
CustomFieldProject1318 Når ønskes årsoppgjør klart
CustomFieldProject1319 Spesifikasjon årsoppgjør:
CustomFieldProject1314 Frist (dag i mnd)
CustomFieldProject1315 Lønnsdato (dag i mnd)
CustomFieldProject1316 Spesifikasjon lønn
CustomFieldProject1320 Kommentar lønn:
CustomFieldProject1321 Godkjenning kunde lønnskjøringen
CustomFieldProject1322 Kommentar godkjenning lønn:
CustomFieldProject1323 Kommentar utbetaling av lønn:
CustomFieldProject1324 Kommentar terminoppgave skatt-aga:
CustomFieldProject1325 Kommentarer reise og utlegg:
UserContactFirstName Fornavn
UserContactLastName Etternavn
UserContactEmail Epost
UserContactMobile Mobil
UserContactPhone Telefon
UserContactPosition Stilling
ClientCompanyName Firmanavn
ClientCountry Land
ClientOrg Org nr
ClientEmail Epost
ClientPostAdress Adresse
ClientPostZipcode Postnummer
ClientPostZiparea Poststed
ClientPhone Telefon
ClientFax Faks
ClientBankAccount Konto

Se også
Filutforsker