Innstillinger Kundeoppfølging

Innstillinger for CRM finner du under Administrasjon – Innstillinger – CRM.
Tilleggsinfo på kunde
Her kan man legge inn informasjon om kontakt opprinnelse, produkter, kilder, og man kan også velge om man ønsker at tilleggsinformasjonen skal vises som en egen fane i CRM.

De kilder som her velges vil også være kildene man kan velge i «Salgsmuligheter».
Kategorier
Her legger man inn de forskjellige kategoriene man ønsker å bruke. Man kan videre velge om den kategorien skal vises på kunde, på kontakt eller både på kunde og kontakt.

Når man er inne i CRM – Kundeoppfølging, og har søkt opp en kunde og klikket på «Kategorier» inne i Firmainfo-fanen, så kan man legge til kategorier til kunder og se oversikt over kategorier som allerede ligger der.

Man kan trykke på knappen «Velg kategorier» for å få opp en oversikt over alle kategoriene som ligger inne, og huke av for de man ønsker. En kunde kan være koblet til mange kategorier samtidig. Det er også mulig å opprette en ny kategori herfra ved å trykke på «Ny kategori».


Grupper
Her har du mulighet til å definere dine ansatte som er brukere av 24SevenOffice i forskjellige grupper. Her har man mulighet til å definere ansatte i 2 forskjellige type grupper, enten «standard» eller «Salg». Grupper man definerer med gruppetypen «salg» vil da fungere som selgere og dette har funksjon i forskjellige salgsrapporter, og man vil ha mulighet til å lage et «salgsbudsjett» på ansatte definert som selgere.

«Grupper» kan defineres basert på en trestruktur, og gjør det mulig å lage forskjellige undergrupper på samme måte som lignende trestrukturer andre steder i 24SevenOffice. Trykk enten på «ny gruppe» for å lage en helt ny gruppe, eller høyreklikk på en eksisterende gruppe for å lage en undergruppe.

På hver gruppe vil man kunne definere «gruppenavn» og lage en beskrivelse av gruppen.

«Gruppetype» definerer om dette er «salg» eller en «standard» gruppe.

Under «medlemmer» i en valgt gruppe vil man kunne søke opp og legge til deltagere i den aktuelle gruppen. Her vil man også kunne definere navn på rollen til hvert enkelt medlem.


Bransjer
På venstresiden har man oversikt over bransjene. Ved å trykke på «Ny» oppretter man ny bransje. «Vis alle» lister opp alle bransjene som er lagt inn, og «Flytt kunder» gjør at man kan flytte kunder fra en bransje til en annen. Man bør her være obs på at når man flytter kunder fra en bransje til en annen, så flytter man over alle kundene i bransjen. For å gjøre dette klikker man på bransjen man ønsker å flytte kunder fra, slik at dette bransjenavnet kommer opp i feltet «Industri navn». Ved å klikke på pila ved siden av «Velg bransje» så får man listet opp alle bransjene som er lagt inn i systemet og så velger den man ønsker. Trykk deretter på «Flytt kunder».

Etter å ha trykket på «Flytt kunder» får man beskjed om man er sikker på om man vil flytte kundene, og når man så trykker «Ja» får man en ny beskjed om at kundene har blitt flyttet.

Når man er inne i CRM – Kundeoppfølging og Firmainfo-fanen på en kunde, så kan man velge for hvilken type bransje bedriften tilhører. Man får da listet opp alle bransjene som er lagt inn i systemet.


Gjenopprett kunder
Lar deg gjenopprette kunder du har slettet i fra kundedatabasen.


Roller
Her kan man registrere forskjellige rollebeskrivelse, slik som Daglig Leder, Økonomiansvarlig, Konsulent osv. som man igjen kan tildele kontakter i kundedatabasen.