Innstillinger Salgsverktøy

Definering av Salgsgrupper
Dette finner du ved å gå til Administrasjon – Innstillinger – CRM – Grupper. Du kan administrere gruppene etter eget ønske, men det er viktig at gruppene som skal vises i budsjette må ha betegnelsen «Salg» under «Gruppetype».

Salgsmuligheter
Salgsmuligheter brukes for å lage prognoser på fremtidige salg, og vil fungere som et verktøy for å registrere forventede salgi din bedrift. Ved å bruke en «salgsmulighet» aktivt, vil man kunne følge en salgsprosess igjennom hele salgsprosessen ved bruk av egendefinerte steg. Man vil også lett kunne måle «salgsmuligheter» på hver enkelt selger, gruppe og mye mer ved bruk av rapportene under «CRM»

Man vil ha mulighet til å lage en «salgsmulighet» på hver enkelt kunde som er registrert i «kundebehandling» under «CRM». Man vil også kunne lage «salgsmuligheter» på prosjekter som er registrert i prosjektmodulen. I motsetning til konkrete ordre og faktura, så er «salgsmuligheter» kun for å lage prognoser og målinger og har ingen direkte tilknyttning til hva som faktisk blir fakturert på en kunde.

En salgsmulighet kan også knyttes til en «kampanje» og videre også til en «ordre / faktura» slik at man vil ha mulighet til å måle konkrete salg som en «kampanje» har generert.

Ved definering av «steg», «avvisning» og «type» er det viktig at man finner valg som gjennspeiler hvordan en salgsprosess normalt fungerer i din bedrift.

«Kilde» i en salgsmulighet defineres fra «tilleggsinfo på kunde»

Salgsmuligheter – Avvisning
Her putter man inn informasjon om hvorfor kunden er tapt.

Salgsmuligheter – Steg
Her kan man beskrive hvor langt man har kommet i salgsprosessen. Kan her legge inn tittel, sannsynlighet, status og avvisning.

Salgsmuligheter – Type
Her finner man informasjon om type informasjon om salget.

Se også egen side for Salgsmuligheter.
Statuser
Status på kunde legges inn her f.eks Aktiv, Konkurs, Fusjonert osv. Disse statusene kan du igjen markere hver enkelt kunden med i kundedatabasen.