Innstillinger Kampanje og Ringelister

Det finnes ingen spesifikke innstillinger som må gjøres i forkant for å bruke kampanje eller ringelister. Eneste er at man må ha tilgang til Leadoppfølging for å få tilgang til ringelister.