Intro Kampanje og Ringelister

Gjennom vår kampanjemodul kan du enkelt trekke ut lister fra kundedatabasen for bruk i direktemarkedsføring, f.eks for masseutsendelse av e-post eller opprettelse av ringelister. Du kan for øvrig kategorisere ut fra egne eller bransjespesifikke kriterier for å kvalitetssikre at du kommuniserer relevant innhold mot mottaker av nyhetsbrev og kampanjer. Kampanjer kan også knyttes opp mot ordre/faktura for måling av resultat.

Dersom du har behov for et bra verktøy for epostmarkedsføring, anbefaler vi vår integrasjon mot MailChimp som er en enkel, funksjonsrik og godt egnet løsning. Der finnes det blant annet mulighet for å se hvor mange som har klikket på mailen som er sendt ut. For mer informasjon om MailChimp, ta en titt i bloggen vår http://no.blog.24SevenOffice.com/mailchimp-integrert-mot-24sevenoffice.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med Kampanje og Ringelister?

  • For å kunne benytte ringelister må du ha opprettet en kampanje først, og generere ringeliste fra kampanjemodulen.
  • Ved benyttelse av mailutsendelser fra kampanjemodulen kan du planlegge tidspunkt for mailutsendelse og se hvem mailene eventuelt har feilet mot.