Intro Rapportgenerator

Rapportgeneratoren er et verktøy for å lage egendefinerte rapporter. Rapportene kan gjelde kunder, kontakter, leads, salgsmuligheter, ordre, produkter, prosjekter, prosjektdeltakere og oppgaver.

Du kan for eksempel ta ut en rapport der du tar ut ei liste over kunder som ligger i en spesifikk kategori i CRM, og videre spesifisere at det også kun skal gjelde kundene til en spesifikk eier i CRM. Videre kan du lagre rapporten til senere bruk, og den kan eksporteres til andre formater.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med rapportgeneratoren?

  • Dataene i systemet må være oppdatert for at rapportgeneratoren skal kunne ta ut riktige rapporter.
  • Du kan eksportere rapporter til excel, lagre rapporter til å benytte de senere, lage bokmerker til en rapport og legge på dashboardet, og så videre. Se gjennom hjelpefilene til Rapportgeneratoren for å få informasjon om hvordan den kan benyttes.