Kampanje

Du finner denne modulen under CRM og Kampanje.

På venstresiden når man kommer inn i kampanjemodulen så kan man velge mellom å opprette en ny kampanje eller å vise alle kampanjer som ligger inne.

Ny Kampanje
Man må minimum gi kampanjen en tittel for å kunne lagre den i systemet. Når man har lagret kampanjen så vil man få opp to nye faner i toppen av kampanjekortet som heter Utvalg og Utsending.

Utvalg
Utvalg er for å kunne velge hvilke bedrifter, kontakter eller leads som skal være med i kampanjen, mens Utsending bruker man dersom man skal sende ut mail til alle i kampanjen. Utvalg benytter man også for å lage ringelister for bruk i ringelistemodulen.

Selektering
Når man trykker på knappen Selektering, så vil man få opp Rapportgenerator hvor man kan opprette utvalget sitt på bakgrunn av ønskede kriterier.
Man kan eventuelt velge å legge til manuelt dersom man ikke vil bruke rapportgeneratoren ved å trykke på Legg til manuelt. Her søker man opp det man ønsker i søkefeltet nederst i ruta, og deretter huker av til høyre for den/de man vil velge og trykke Legg til.

I oversikten over utvalget som er med i kampanjen vises kun bedrift/kontaktnavnet selv om du har valgt flere kriterier når du opprettet utvalget og dersom man ønsker å generere en ringeliste fra kampanjen så klikker man på knappen for det.


Generere ringelister
Når man genererer en ringeliste får man spørsmål om man ønsker at ringelisten skal være generell og ta utgangspunkt i en eier, eller om man vil få opp ringeliste på kun de personene man står som eier for når man går inn i ringelista.

Gå til CRM – Ringelister for å finne igjen ringelisten.


Utsending
Under fanen utsending kan du opprette e-post kampanjer for det utvalget som er gjort ved å trykke på knappen «Ny Jobb». I dialogboksen som fremkommer fyller du inn et navn på jobben, velger evt. om du ønsker å sende ut til kontaktene i fimaene i utvalget og setter opp en utsendelsesdato og trykk Lagre.

Dobbeltklikk så på Jobben du opprettet.

Her finner du film om utsending av kampanje.

 


Innstillinger
Fyll ut avsender, e-postadresse og Emne.


Innhold
Trykk på Innhold i menyen til venstre for å editere innholdet i mailen som skal sendes ut(man kan benytte html kode).

(Du kan f.eks skrive «Hei ##Name## !» og mottakers navn vil hentes inn som en del av innholdet.)


Mottakere
Her vil listen over mottakerne som du definerte i Utvalget vises. Viser kun mottakere i utvalget med e-postadresse. Du kan her også fjerne og legge til mottakere manuellt.


Status
Her Aktiverer du utsendingen når du er ferdig med alle innstillingen.