Leadoppfølging

Denne modulen finner man under CRM og Leadoppfølging.

Modulen benyttes til å legge inn potensielle kunder som det ikke er gjort noen aktivitet på. Eksempelvis bedrifter eller privatkunder man skal benytte i en kampanje og eventuelt ringeliste. Både bedrifter og privatkunder kan registreres som leads.

Eks. Om man har en Excel – liste med 1000 bedrifter som man ikke har vært i kontakt med tidligere, anbefales det å importere disse som Leads. Dette for ikke å fylle opp kundedatabasen med mange potensielle kunder (leads) uten noen aktivitet på.

Forskjell mellom lead og kunde
Et lead benytter man for å legge inn korrespondanse i forkant av et møte og en salgsprosess. I etterkant av et møte vil det være aktuelt å legge inn mer informasjon om kunden samt gjøre oppfølging videre. Da er det mer hensiktsmessig å benytte CRM – Kundeoppfølging. Grunnen til dette er at CRM – Kundeoppfølging har mer funksjonalitet og tettere integrasjon med det øvrige i systemet.

Søking og registrering fungerer på samme måte som i Kundeoppfølgingsmodulen. Eneste forskjellen er skille mellom bedrifter og privatkunder som i leadshåndtering velges med en drop-down i registreringsbildet.

Kunder og kontakter som er lagt inn i denne modulen vil ikke være søkbart når man skal opprette en ny avtale eller ny oppgave fra kalenderen. Man kan ikke søke etter kontaktperson i søkefeltet. Privatkunder er søkbart.

Konvertering til kunde
For å konvertere til kunde, trykk på Konverter til kunde knappen. Alt av koblinger mot leadet: filer, kontakter, oppgaver, avtaler, notater, historikk, og e-post vil bli ivaretatt ved konvertering. Når du konverterer til kunde vil du få spørsmål om du vil fortsette med neste tilgjengelige kundenummer eller du kan velge neste tilgjengelige kundenummer i andre nummerserier. Da vil du også få en oversikt over sist registrerte kunder innen de forskjellige nummerseriene. Man kan også velge om man vil åpne kunden i CRM modulen og jobbe videre med kunden. Svarer du nei på dette spørsmålet vil registreringsbildet for et nytt lead vises.

Salgsmulighet/ordre
For å kunne opprette en ordre eller en salgsmulighet, må leadet konverteres til kunde.