Rapporter Kampanje og Ringelister

Administrasjon av ringelister er et rapporteringsverktøy for å se hvilke ringelister som er opprettet, resultater av samtaler, ansattstatistikk, med mer. For mer informasjon, se her.