Rapporter Salgsverktøy

Salgsmuligheter

Rapporten Salgsmuligheter finner du mer informasjon om her.

 

Grafisk og tabelloversikt over salgsaktiviteter

Denne rapporten viser salgsaktiviteter i bedriften. For å sette opp hvem som skal være oppført som selgere og være med i denne rapporten, klikk på Velg-knappen for å velge selgere. Gruppene som kommer opp her, er satt opp under Administrasjon – Innstillinger – CRM – Grupper.

Du kan velge periode blant faste perioder eller brukerdefinert, og om x-aksen skal vise aktiviteter, selgere, grupper eller dato, og du kan velge mellom graftypene kolonne og linje.

Valget som gjelder Salgsmulighet betyr at dersom du velger Med salgsmulighet eller Uten salgsmulighet, så gjelder dette kun for feltene Opprettede avtaler, Deltatte avtaler, Fullførte oppgaver og Opprettede oppgaver.

I tillegg så kan du velge mellom å vise Alle aktiviteter eller å velge enkelte av aktivitetene som du ønsker å vise.