Ringelister

Du finner denne modulen under CRM og Ringelister.

Denne modulen er til for å kunne effektivt ringe et gitt utvalg av bedrifter og samtidig holde kontroll på gjennomført aktivitet og oppnådd resultat av den enkelte kampanje.


Ring
Denne undermodulen er myntet på bedrifter som jobber med telefonsalg, møtebooking og lignende. Man oppretter selve ringelisten i modulen Kampanje.

Funksjonalitet under Ring
Når man har åpnet en ringeliste får man opp informasjonen om kunden, leadet eller kontakten i hovedbildet, mens man på venstresiden har en meny med valgmuligheter som om kunden svarer på telefonen eller ikke – og utfallet av samtalen.

Når kunden ikke svarer kan man i menyen til venstre velge å legge den tilbake i ringekøen, feil telefonnummer eller å fjerne bedriften fra ringelisten.

Dersom man klikker på Svar har man mulighetene mellom å legge kunden tilbake i ringekøen, sette den som godkjent eller velge at vedkommende ikke er interessert.

Dersom man har laget en ringeliste med et uttrekk fra Leadsoppfølging og velger Godkjent, så blir det automatisk opprettet en salgsmulighet. Man får opp en rute til å fylle ut informasjon om salgsmuligheten.

Dersom man har laget en ringeliste med uttrekk fra Kundeoppfølging vil man måtte opprette en salgsmulighet manuelt fra kundekortet i CRM – Kundeoppfølging.

Når man er ferdig med et prospekt og har valg utfallet av samtalen, trykker man på ikonet Ferdig. Dersom man ønsker at det da skal dukke opp et nytt prospekt å ringe på – sørger man for å ha avhuket boksen Ny samtale. Dersom det ikke er en avhukning i denne boksen, vil ikke en ny bedrift dukke opp.

Notater
Ønsker man å lage et notat for den enkelte samtale for å huske enkelte momenter til neste gang man skal ringe samme prospektet i denne listen, kan man benytte seg av notatfeltet til venstre i bildet. Denne informasjonen vil ikke følge med på kundekortet når man har trykket på Godkjenn eller på Fjern fra ringeliste og er kun ment for å bruke dersom man legger prospektet tilbake i ringekøen.

Dersom man ønsker å lage et notat som også skal kunne leses senere på kunden når man slår denne opp i CRM, må man benytte notater på selve kundekortet.

Oversikt over egen aktivitet
Det vises nederst i menyen til venstre hvor mange bedrifter den som er innlogget i ringelisten til en hver tid har tilgjengelig og hvor mange bedrifter det totalt er i listen. I tillegg vil man kunne se hvor mange samtaler man ringt på denne listen og hvor mange godkjente man har oppnådd.