Salgsmuligheter

Salgsmuligheter registreres på kundekortene for å holde oversikt over kommunikasjon med kunde i hver enkelt salgsprosess. Dette gir blant annet muligheten til å måle antall aktive salgsmuligheter pr selger, forventet avslutningsdato, forventet beløp osv, samt måle tapte salg og årsaken til tap.

 

 

Oppretting
Salgsmuligheter opprettes på følgende måte:

 1. Søk opp og velge kunde i CRM.
 2. Gå til fanen salgsmuligheter.
 3. Klikk på «Ny salgsmulighet».

De forskjellige registreringsfeltene

 • Type: Definer hva slags type salg det dreier seg om. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.
 • Kilde: Kilde til salget. Feks. DM, Google, referert av eksisterende kunde. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.
 • Steg: Steg i prosessesen. Kan også kalles pipeline. Kan defineres under Administrasjon og Innstillinger.

Eksempel:

 • Første møte
 • Tilbud
 • Forhandling
 • Sluttfase
 • Avsluttet

Status: Systemdefinerte statuser:

 • Åpen
 • Lukket – vunnet
 • Lukket – tapt

Avvisning: Ved status lukket – tapt er det mulig å registrere årsak til at salgsmuligheten ble tapt.

Kan defineres under innstillinger.

 

Tilgjengelige funksjoner
På en salgsmulighet kan du koble følgende elementer:

 • Oppgaver
 • Avtaler
 • Notater
 • Historik
 • Selger

Forklaring til selger
Her kan du legge til selgere som skal ha provisjon basert på beløpet lagt inn i feltet Beløp på salgsmuligheten. Hittil har det vært slik at personen som er satt som eier på salgsmuligheten er den det blir regnet provisjon på i rapportene. Noen ganger skal flere selgere dele provisjon fra et salg, og for å slippe å opprette flere salgsmuligheter i de tilfellene har vi gjort det slik at rapportene bruker selgere på salgsmuligheten til å beregne provisjon istedetfor eier.

Man oppretter selgere i den første fanen nederst på en salgsmulighet og setter en prosentsats på hver selger. Denne prosentsatsen vil brukes i rapporter for å beregne hvor stor del hver av selgerne har.

For de som ikke har flere selgere på en salgsmulighet
Når man oppretter en salgsmulighet vil det samtidig bli opprettet en selger (den samme som eier) med 100% andel.
Dersom det ligger 1 selger på en salgsmulighet og man bytter eier, vil også selgeren bli endret til den samme som den nye eieren.
Dersom det ligger flere selgere inne vil ikke endring av eier ha noen innvirkning på selgere.

Foreløpig blir det gjort noen beregninger når man oppretter nye selgere:
– Legger man til en ny selger med feks 25%, vil de restrerende selgere få en lik andel av de gjenværende 75%.
– Sletter man en selger og det kun ligger 1 selger igjen etter slettingen vil denne få 100%.
– Sletter man en selger og det ligger flere selgere igjen vil det ikke bli gjort noe med prosentandelen til de gjenværende selger, men man vil få en melding om at total prosentsats er under 100%.
– Dersom man endrer endrer prosentsatsen på en av selgerne vil det ikke bli gjort noen beregninger på de andre selgerne, men man vil få opp en melding der det står hvor mye den
totale prosentsatsen er (dersom den ikke er 100%),slik at man skal huske å endre på de andre.

Elementene ovenfor kan opprettes via knappene i menylinjen. I tillegg finnes knapper for å opprette ny ordre samt fletting basert på valgt kunde.

Ved opprettelse av ordre fra salgsmuligheten vil det registeres at ordren er et resultat av den aktuelle salgsmuligheten.


Prosess
Oppgaver, avtaler og notater som gjøres i forbindelse med en salgsmulighet skal registreres på den salgsmuligheten. Dette kan enten gjøres ved å åpne salgsmuligheten og registrere oppgaver/avtaler/notater herfra. Eller det kan gjøres fra kalender eller fra CRM, men da må salgsmuligheten velges manuelt.

Alle oppgaver, avtaler og notater som er koblet mot salgsmuligheten vil bli vist i listen på salgsmuligheten.


Søking
I CRM modulen kan du søke etter salgsmuligheter på samme måte som bedrifter og kontakter. Velg ikonet for salgsmuligheter som søketype og skriv inn søkeord og trykk på søk ikonet. Når du velger en salgsmulighet vil kunden åpnes og listen over salgsmuligheter på den aktuelle kunden vil vises nederst.


Sletting
For å slette salgsmuligheter må de markeres i listen. Du kan markere flere salgsmuligheter ved å holde inne control (ctrl) knappen når du klikker. Trykk på «slett» knappen for å slette de markerte salgsmulighetene.


Rapporter
Rapporter for salgsmuligheter finner du ved å gå til CRM – Rapporter og Salgsmuligheter.