Samtalelogg

Fanen Samtalelogg i CRM på kunder vil vise hvem samtalen er ringt til og fra, telefonnummer, dato, varighet og statusen for samtalen. Det vil også vise ei grønn pil mot høyre dersom det er ringt ut fra 24SevenOffice. Hvis det er et vedlegg-ikon til høyre for en samtale, så betyr det at for eksempel et notat er koblet mot telefonsamtalen. I tillegg kan du endre statusen for en telefonsamtale ved å klikke på statusen, og du får da opp en nedtrekksmeny med de forskjellige statusene som du kan endre til.

Dersom du ønsker å se mer detaljer om en samtale, så kan du dobbeltklikke på linjen det gjelder, og du vil få mer detaljer om det i en egen fane i samtaleloggen. Der finnes det ikoner for å kunne legge til oppgave, avtale, notat, eller salgsmulighet som er koblet mot samtalen i ettertid.