faq

 

Jeg trenger å kontere og bokføre på en slettet kunde.

Det kan du gjøre i Bokføring ved å bruke dobbelpluss (++) for å søke opp en slettet kunde, eller dobbelminus (–) for å søke opp en slettet leverandør.

Er det noe spesielt man må ta hensyn til i forhold til årsavslutning i 24SevenOffice?

Både MaestroFINALE og Wolters Kluwer er integrert mot 24SevenOffice, og du kan lese om disse integrasjonene ved å klikke på linkene.v

Hva betyr følgende feilmelding når man skal bokføre?

Grunnen til at du får denne feilmeldingen er på grunn av at du prøver å føre direkte mot konto 1500-1529 eller 2400-2429. Disse kontoene som er sperret for direkteføring. Du kan benytte konto 1530 og oppover eller 2430 og oppover, eller så kan du sette opp en kunde som heter diverse e.l. i crm som går f.eks. mot konto 1510, og så føre mot den, sånn at føringen går mot 1510 når du skriver inn f.eks. «+kundenavn» i debet/kredit-feltet.

Hva er fordelingsmva?

Man kan ha behov for fordelingsmva, fordi enkelte virksomheter, særlig innen eiendom, har omsetning både med og uten mva. Og det gjelder da også selvsagt leietagerne i slike eiendommer. Problemet oppstår ved anskaffelser innkjøp som brukes både av den delen i selskapet med omsetning som er innenfor mva området, og den som er utenfor. Der må man lage en såkalt fordelingsmva-nøkkel som iflg. forskrift 18 enten er basert på en fordelingsnøkkel med basis fordeling omsetning m/mva sett i forhold til omsetning u/mva.
Bilag som skal føres med fordelingsmva kan føres slik (forutsetter av du ved mvanøkkelen):

Eksempel: Strømregning fra Hafslund AS, andel fradrag inng avg 65%, NOK 12.500,-

Linje 1: Debet 6200 mvakode 1 i beløpsfeltet skriver du inn: =12500×0,65 (beløpet blir: 8.125) + insert

Linje 2: Kredit – levnr til Hafslund i beløpsfeltet skriver du inn: 12500 + insert

Linje 3: Debet 6200 mvakode 0 beløpsfeltet entrer du deg forbi + end tasten + evt lagre bunt (øverst i skjermbildet).

Hvilken mva-periode tilhører et bilag?

Det er alltid bilagsdatoen som skal styre perioden. Buntdatoen eller perioden på bilaget har ikke noe å si for hvilken mva-periode et bilag tilhører. I bilagsregistrereren er det mulig å overstyre perioden til et bilag, men dette anbefaler vi likevel aldri å gjøre, fordi det skaper feil i saldobalanser mellom perioder og feil i mvaoppgjøret mot hovedbok mellom termin/perioder.

Det er avvik mellom kolonnene bokført avgift og avgift i MVA rapporten. Dette må være feil?

Bokført avgift er den kolonnen som gjelder og som skal innleveres i AltInn. En differanse på post 8 vil skyldes at du har ført direkte mot momskontoer. Se mer informasjon om MVA-rapporten her: Rapporter.

Jeg har allerede bokført momsperioden, men har låst opp perioden igjen for å føre på mer på perioden som allerede er bokført. Hva gjør jeg med resten?

Dette finner du informasjon om her: Rapporter.

Er det mulig å rapportere på Euro i stedet for NOK i 24SevenOffice?

Hvis du fører i euro så er det mulig. Men det er ikke mulig å trekke ut en bestemt valuta dersom du fører i mange valutaer.

Hvis du later som du fakturerer i euro så er jo alle rapporter også i euro selv om det står NOK. Det at det står NOK er bare en tekst og kan endres for klienten.