Rapportgenerator

Jeg vil selektere kunder eller kontakter på kategori. Hvordan gjør jeg det?

Legg til feltet kategori id fra drop-down menyen. Velg så selekteringstype ‘Inkluder’ eller ‘Ekskluder’. Trykk så på ‘Velg kategorier’. Kryss av kategoriene du vil selektere på. Ved valgt selekteringstype ‘Inkluder’ så vil rapporten selektere ut alle kunder/kontakter som har de valgte kategorier. Ved valgt selekteringstype ‘Ekskluder’ så vil rapporten selektere ut alle kunder/kontakter som IKKE har de valgte kategorier.

Hva er forskjellen på felt og visningtekst?

Felt er navnet på feltet i rapporten som finnes i systemet – dette kan ikke endres. I noen tilfeller vil man kanskje endre teksten som vises, dette gjøres da i boksen visningtekst. Man vil kanskje vise kun ‘Navn’ istedenfor ‘Kunde navn’, eller vise tekst på et annet språk hvis rapporten skal sendes til personer som ikke forstår Norsk. Visningtekst er kun visuelt og har ingen betydning for rapporten forøvrig.

Når jeg selekterer på kategorier så kommer samme kunde eller kontakt flere ganger

Dette skjer når kunden eller kontakten hører til flere av de valgte kategoriene. Vi jobber med en løsning på dette.

Rapportmalen kunder m/kontakter viser ikke kontakter i Microsoft Excel

Foreløpig så støtter ikke Microsoft Excel eksporten bruk av under-rapporter. Hvis du har Microsoft Excel av nyere versjon så kan du eksportere til XML og åpne XML filen i Microsoft Excel. XML eksporten støtter bruk av under-rapporter.

Hvordan kan jeg flette i Microsoft Word basert på et utvalg fra rapporten?


Last ned Microsoft Excel integrasjon som nevnt i spørsmålet over. Åpne dette i Microsoft Excel og lagre regnearket. Lag så et flette dokument i Microsoft Word med det lagrede regnearket som datakilde for fletting.

Hva er XML?

XML (Extensible Markup Language) er et dataformat med en åpen standard. Dette formatet egner seg meget godt til eksport/import til andre programmer som støtter XML. Microsoft Excel, Microsoft SQL Server er eksempler på programmer som støtter XML.

Jeg bruker et tredjeparts program som ikke støtter XML, hvordan kan jeg eksporte på ønsket format?

Alt som eksporteres fra rapportgeneratoren er bygget opp med bruk av XSLT teknologi. Dette gjør at det er enkelt å eksportere på andre formater. Ta kontakt med kundeservice for å få utviklet egen eksport mal. XSLT maler kan du faktisk lage selv hvis du kan HTML og ikke er redd for å skrive litt kode.

Jeg får feilmeldingen ´The report returned no results´

Ingen poster faller innenfor dine selekteringer. Prøv å ta bort noen selekteringer.