Filer

Når jeg går inn på filområdet (enten Filer-modulen eller filområdet på en kunde eller prosjekt) så får jeg en stor Security Warning. Er det trygt å kjøre applikasjonen, selv om man får opp denne sikkerhetsadvarselen?

Det kan du fint gjøre ja, uten at det har noen sikkerhetspåvirkninger på filområdet i 24SevenOffice. Huk av i boksen for “I accept the risk and want to run this application”, trykk på “Run”, og deretter trykk “Allow” i det neste vinduet som dukker opp. Java spør bare om du «stoler» på leverandøren, på samme måte som i nettbanken.

 Hvordan får jeg bort sikkerhetsadvarselen som ble beskrevet i forrige spørsmål?

Hvis du ikke benytter sjekk inn/sjekk ut, og heller ikke har behov for å dobbeltklikke på et dokument for å få åpnet programmet som filen hører til, og i stedet laster ned filer ved å høyreklikke og velge å laste ned, så kan du deaktivere Java-appletten under innstillingene i nettleseren din.

Hvordan kan jeg begrense tilgangen til mapper på filområdet? Jeg ønsker ikke at alle skal kunne se dokumenter i alle mapper.

Det kan du gjøre ved å begrense tilgangen ved hjelp av grupper. Du oppretter da grupper som skal ha tilganger til ulike mapper på filområdet, og gir for eksempel medlemmer i ei gruppe tilgang til ei mappe på filområdet. Opprettelse av grupper gjøres fra Administrasjon – Grupper, legg til ny gruppe og deltakere i gruppen, og deretter går du til filområdet og høyreklikker på mappen som du vil begrense tilgangen på. Velg da å gå til Egenskaper og videre på fanen Sikkerhet. Der velger du gruppe/grupper som du ønsker skal ha tilgang til den aktuelle mappen. Dersom det finnes undermapper til mappen som du begrenser tilgangen til, så vil ikke andre enn deltakerne i gruppen heller ha tilgang til undermappene. Administrator har likevel tilgang til alle mapper.

Hvordan flette dokument i 24SevenOffice?

Gå til hjelpefilen for Fletting. Her finnes en beskrivelse av hvordan du skal gå frem for å skape ett flettedokument.