Kampanje og ringelister

Når jeg skal sende ut en mailkampanje, hvordan gjør jeg et utvalg av hvem jeg skal sende til?

Det som er viktig i utgangspunktet når du starter med å bruke CRM, er at du tenker gjennom hvordan du ønsker å bruke systemet. Dersom du skal sende ut en del kampanjemailer, så er det viktig å kategorisere kunder i utgangspunktet når de legges/importeres inn. Dermed slipper du å gjøre det manuelt i ettertid.

Jeg ønsker å sende ut julekort/julemail til et utvalg av mine kunder, hvordan gjør jeg dette?

Da oppretter du en kategori som kan hete Julekort, og legger til kunder som du vil sende kampanjemail til. Når du skal opprette kampanjen så selekterer du på denne kategorien.

Finnes det en alternativ måte å sende ut en masseutsendelse på fra 24SevenOffice?

I rapportgeneratoren kan du kjøre et utvalg på kunder eller kontakter. Når du har gjort et utvalg, så kan du legge utvalget til i en kategori, og du kan videre gå til e-postmodulen, trykke på Ny e-post og i dette vinduet kan du gå til BCC-feltet og klikke på knappen Kategori, huke av valgt kategori og legge til.

Kan jeg bruke kampanjemodulen til epostmarkedsføring?

Dersom du har behov for et bra verktøy for epostmarkedsføring, anbefaler vi ikke vår kampanjemodul. Vår integrasjon mot MailChimp er en enkel, funksjonsrik og godt egnet løsning til dette formålet. Der finnes det blant annet mulighet for å se hvor mange som har klikket på mailen som er sendt ut.

For mer informasjon om MailChimp, ta en titt i bloggen vårhttp://no.blog.24SevenOffice.com/mailchimp-integrert-mot-24sevenoffice.

Hvordan kommer jeg i gang med å lage ei ringeliste?

For å lage ei ringeliste, så må det opprettes en kampanje først. I kampanjen gjør du utvalget av hvem som skal være med i ringelisten.

Kan jeg importere ei ringeliste?

Ja, det kan du gjøre. Da må du gjøre importen som vanlig i importmodulen, ved å importere ei csv-fil der og importere kunder eller leads. Det du må huske på når du importerer, er å legge merke til hvilken ImportId importen din har. Noter ned dette nummeret som står når importen er gjort, for så å gå til kampanjemodulen og opprette en kampanje hvor du går til utvalg og gjør selektering på bedrifter eller leads, og husker da å ta med feltet Importjobb id. Velg her filteringstype Lik, og skriv inn ImportId i søkefeltet.

Informasjon om vår import, finner du her.

Ringeliste-modulen vises ikke som den skal hos meg. Jeg har tilgang til Ringeliste – Ring, men får likevel beskjeden “Vennligst velg en av undermodulene” når jeg går inn på Ring. Hvorfor det?

For å kunne benytte ringelister, så må du også ha tilgang til CRM – Leadoppfølging. Denne tilgangen har nok ikke du dersom du får denne meldingen. Kontakt din administrator så han eller hun kan ordne tilgang til leadoppfølging til deg.