Bank

Hva er en bankavtale?

En bankavtale kan du ha mellom 24SevenOffice og hvilken som helst bank i Norge. Du kan da ha avtale på inn- og/eller utbetalinger, og du får innbetalinger direkte inn i systemet, og forslag på utbetalinger kommer automatisk basert på inngående fakturaer som legges inn.

Hvorfor vil det lønne seg å benytte bankavtale for inn- og utbetalinger?

Det er en stor tidsbesparelse for å slippe å gjøre betalinger fra nettbanken, du slipper å punche manuelt og risikere feilpunching i nettbanken. Reskontroen oppdateres også automatisk.

Hvordan bokføre bankinnbetalinger?

Avtale om innbetalinger + KID må være opprettet hos din bank. Innbetalingsfiler blir oversendt 24SevenOffice fra din bank, og du finner disse igjen under modulen Bank og Innbetalinger hvor du kan bokføre dem mot utgående faktura.

Hvordan får jeg opp tjenestene bank inn-og utbetalinger direkte i mellom min bank og 24SevenOffice?

Løsningen er avhengig av hvilken bank du benytter. Ta kontakt med support på support@24SevenOffice.com og forklar hvilken bank du har og hvilke tjenester du ønsker (innbetaling og utbetaling eller kun en av delene). Vi sender deg så de skjemaer du trenger som du igjen videresender din bank. Når alt er registrert hos bank, BBS og oss sender vi deg en bekreftelsesmail med forklaring på hvordan du benytter tjenesten.

Hvordan fungerer det for å få innbetalinger automatisk inn i 24SevenOffice?

Dersom du fakturerer via 24SevenOffice, og benytter en innbetalingsavtale via Nets, så vil innbetalinger gå direkte inn i bankmodulen i 24SevenOffice, og innbetalingene må bokføres herfra og kobles direkte mot fakturaene.

Hvordan bokfører man innbetalinger som ikke skal kobles mot noen faktura, for eksempel innbetaling fra NAV?

Noen typer innbetalinger skal ikke kobles mot en faktura, men skal i stedet bokføres mot en hovedbokskonto. Disse innbetalingene må bokføres manuelt med bankkontoutskrift som dokumentasjon. Scann inn bankkontoutskriften, og etter at det er bokført, så sletter du innbetalingen under Bank-Innbetalinger i systemet.

Hva er forutsetningene for å utføre bankutbetalinger?


Avtale om utbetalinger må være opprettet hos din bank. I 24SevenOffice må du registrere en communitykonto med tilhørende telefonnummer. Når du skal utføre utbetalinger vil du få tilsendt en engangskode til registrert telefonnummer som må benyttes for å verifisere ønskede betalinger.

Se her for mer informasjon om bankutbetalinger.

Hvordan fungerer det å gjøre utbetalinger via bankmodulen i 24SevenOffice?

Dersom du benytter utbetalingsavtale, så kan du scanne inngående fakturaer inn til 24SevenOffice og bokføre de, eller, enda enklere å få inngående elektroniske fakturaer direkte inn i systemet. Disse blir så lagt i bankmodulen klare for å utføre utbetalinger på, og du må godkjenne utbetalingen før den utføres.

Jeg har gjort utbetaling i 24SevenOffice og ser i nettbanken at det stemmer, men likevel så har det ikke blitt bokført. Hvorfor det?

Utbetalinger som har blitt utført må også bokføres fra bankmodulen. Se på Betalte-fanen, marker betalingene som skal bokføres, og klikk på Bokfør-knappen. Da vil også oppdateres i de økonomiske rapportene.

Kan hvem som helst i firmaet utføre utbetalinger? Finnes det noen restriksjoner?

Administrator kan bestemme hvem som skal ha tilgang til utbetalinger, og hvor mye en person eventuelt skal kunne ha tilgang til der. For personer som har tilgang til å utføre utbetalinger, så må mobilnummeret til disse personene være lagt inn på sin brukerprofil (communitykonto), og utbetalingen må godkjennes via en sms-kode.

Betaling har feilet. Hva gjør jeg?

Dersom en betaling feiler, så klikk deg inn på det fargede arket ved betalingen for å sjekke detaljene for hvorfor den feiler. F.eks at det er feil kontonr eller mangler KID osv. Dersom ikke dette er tilfellet, så kan det skyldes at vi mangler returfil fra banken. Før du (signerer) betaler fakturaen på nytt, så sjekk i nettbanken om beløpet er trukket fra konto. Hvis beløpet har gått ut av bank skal du bare bokføre betalingen.

Innbetalinger fra Total

Vi støtter nå Total Innbetalinger

Skattetrekkskonto

Alle banker med unntak av Sparebank 1 støtter skattetrekkskonto. Vi er i dialog med Sparebank 1 for å en løsning på dette.