Produkt og Lager

Hvorfor skal produkter legges i produktkategorier? Hvorfor er det lurt?

Alle produkter må ligge i produktkategorier for å kunne kategorisere produktene etter hva som passer best for ditt firma. Du kan muligens ha en veldig naturlig kategorisering av produkter alt etter hvilken type produkter det gjelder, eller du kan sette opp kategoriene for eksempel etter hvilke typer salg du bruker. Det kan da kategoriseres på salg utland, salg med mva, salg uten mva, og lignende. Da kan du sette opp på kategorien hvilke kontoer de ulike typesalgene går mot, og lar produktene følge kategorien dersom du ikke spesifiserer annerledes på hvert enkelt produkt.

Må jeg fylle i alle feltene på produktkortet?

Nei, det eneste feltet som er påkrevd å fylle i er produktnavn. Ellers fyller du ut de feltene du har behov for.

Hvordan setter jeg opp hvilke kontoer produktene skal bokføres mot?

Det settes opp i fanen Typegrupper på hvert produkt. Der setter du opp kontoene for ulike typer salg og kjøp.

Hvordan kan jeg endre priser på mange produkter samtidig på enklest mulig måte?

Når du går inn på en produktkategori, så kan du trykke på knappen «Tillat endring» nederst på siden. Da får du mulighet til å endre innpris, utpris og antall på lager fra dette bildet uten å gå inn på hvert enkelt produkt.

Kan jeg sette opp en struktur på rabatter på produkter?

Ja, det er fullt mulig. Du kan sette opp ulike produktprisgrupper, og deretter velge å sette opp rabatter basert på kundekategorier og produktprisgrupper. Det er også mulig å sette opp en rabattmatrise på hver enkelt kunde hvor du kan sette opp rabatt per produktkategori.

Kan jeg utføre varetelling i 24SevenOffice?

Det finnes en enkel varetelling i systemet. En kort forklaring på hvordan denne fungerer finner du her.