Prosjekt

Hvordan legger jeg til og fjerner prosjekter fra hurtiglisten min?

Dersom du vil fjerne et prosjekt fra hurtiglisten, så kan du gjøre det ved å klikke på den lille pilen til venstre for navnet på prosjektet i hurtiglisten, og klikke på «Fjern fra hurtigliste». For å legge til et prosjekt i hurtiglisten, søk opp prosjektet, og klikk på pilen til venstre for navnet på prosjektet for så å klikke på «Legg til i hurtigliste».

Hvordan kan jeg gi tilganger til et prosjekt til en annen ansatt?

Det kan du gjøre ved å gå til Deltakere-fanen på prosjektet og velge «Inviter ny deltaker».

Er det mulig å invitere eksterne prosjektdeltakere, som ikke har tilgang til 24SevenOffice fra før?

Ja, du kan invitere så mange eksterne prosjektdeltakere som du selv ønsker. Den eneste forutsetningen er at personene som du inviterer, må ligge i CRM med en epost-adresse.

Kan jeg begrense tilganger innen en prosjekt, så ikke alle deltakere har like rettigheter?

Det kan du fint gjøre ja. Gå til førstesiden på prosjektmodulen, og deretter på Prosjektroller i menyen til venstre. Der kan du sette opp ulike roller og sette rettigheter til de ulike rollene, for så å sette ulike typer roller på deltakerne i et prosjekt.

Hvordan kan jeg knytte mailer mot et prosjekt?

Om du ønsker å knytte eposter mot et prosjekt, så kan du gjøre det fra epost-modulen ved å høyreklikke på en epost og velge Koble. Der kan du videre trykke på Ny kobling, velge Prosjekt og deretter velge prosjektet du ønsker å koble eposten mot.

Hvordan får jeg opprettet oppgaver og underoppgaver på riktig måte i planleggingen?

Når du skal opprette en oppgave eller underoppgave, så tas det utgangspunkt i hvilken mappe du har markert i utgangspunktet. Den første oppgaven som skal lages blir automatisk en undermappe til prosjektet. Dersom du står på en oppgave og velger ny underoppgave, så lager du en oppgave som ligger under den oppgaven som var markert. Dersom du markerer en oppgave og velger ny oppgave, så opprettes en oppgave på samme nivå.

Hvordan setter jeg standard startdato og sluttdato for oppgaver i planleggingen?

På fanen Egenskaper setter du startdato og sluttdato for prosjektet, og disse blir automatisk satt i planleggingen også, men kan endres manuelt i planleggingen.

Hva er forskjellen på en milepæl og en oppgave i planleggingen?

En oppgave kan vare over en tidsperiode, mens en milepæl er et punkt i tiden og har ikke varighet. Derfor er det kun sluttdatoen som er gjeldende og kan endres på når det gjelder milepæler, mens oppgaver skal både ha en startdato og en sluttdato som kan endres på.