Rapportering

Jeg ønsker mer avansert rapportering enn hva som finnes i 24SevenOffice i dag. Er det mulig?

Det er fullt mulig ved bruk av integrasjonen mot OneStop Reporting. Da har 24SevenOffice-kunder mulighet for å skreddersy og designe egne rapporter. Se mer informasjon her https://app.24sevenoffice.com/superstore/products.aspx?si=22

OneStopReporting-rapporten starter ikke ved kjøring rett fra 24SevenOffice Rapportsenter. Hvorfor gjør den ikke det?

Det er et kjent problem at en rapport ikke alltid starter i OneStop Reporting modus når man velger Kjør ved nedlasting av en rapport. Rapporten starter i Excel, men påloggingsdialogen til OneStop Reporting dukker ikke opp.

Løsning 1: Prøv en gang til

Løsning 2: Hvis ikke løsning 1 virker, velg Lagre, og last ned filen og lagre på en ønsket sti. Start deretter Excel, og gjør Fil >> Åpne mot rapporten. Da starter rapporten i OneStop Reporting-modus.