Godkjenning

 

Jeg vil at bilag skal gå ut til godkjenning hos flere personer samtidig, fungerer det?

Det kan du gjøre ved å gå til Godkjenningsliste og klikke på ikonet med to personer og et plusstegn. Da vil det komme opp en mappe der det står Parallell. Marker denne mappen og legg til personer i listen. Disse personene vil nå få bilaget til godkjenning samtidig, og rekkefølgen på når de godkjenner har ingen betydning.

Jeg vil at bilag skal gå ut til godkjenning hos flere personer samtidig, men at bare en av dem skal måtte godkjenne. Fungerer det?

Det kan du gjøre ved å gå til Godkjenningsliste og klikke på ikonet med to personer og et plusstegn. Da vil det komme opp en mappe der det står Parallell. Marker denne mappen og klikk på nytt på ikonet med to personer og et plusstegn. Da vil det komme opp en ny mappe som heter Minst en. Marker denne mappen og legg til personer i listen. Disse personene vil nå få bilaget til godkjenning samtidig, og kun en av dem må godkjenne. Godkjenningen går da etter prinsippet førstemann til mølla.

Min godkjenningsknapp er grå, og jeg kan ikke godkjenne bilaget. Hvorfor?

Sannsynligvis mangler du rettighetene til å godkjenne bilag. Ta kontakt med din administrator, som videre kontakter vår Kundeservice og ber om tilgang til dette.

Finnes det noen mulighet for å styre slik at en godkjenner kun ser sine egne bilag, og ikke samtlige bilag?

Ja, dette er mulig. Ta kontakt med din administrator, som videre kontakter vår Kundeservice og ber om at denne tilgangen fjernes på den eller de aktuelle brukerne.

Jeg har godkjent bilaget, men det havner ikke under spesialmappen Mine bilag?

For at bilaget skal havne i spesialmappene Godkjente bilag, Underkjente bilag eller Mine bilag må bilaget være kontert og forhåndsbokført av den første godkjenneren. Deretter havner den i spesialmappen hos neste godkjenner på listen.

Kan jeg endre på et bilag som har havnet i spesialmappen Godkjente bilag?

Det er ikke mulig å endre på denne da den allerede er godkjent og klar for å bokføres. Om du likevel vil ha mulighet til å endre, kan du legge på deg selv som siste godkjenner.