Timer

Må jeg gjøre noen innstillinger i forkant for å kunne føre timer og fakturere mot et prosjekt?

Ja, det må opprettes prosjekter å føre timer mot, og prosjektene igjen må ha arbeidstyper eller oppgaver knyttet mot seg som skal legges på timene. Dermed må du opprette både prosjekter og arbeidstyper som skal benyttes, og dersom timene skal faktureres, så må også arbeidstypene som benyttes til fakturering være knyttet mot produkt.

Hva er en arbeidstype, og hva brukes arbeidstyper til?

Eksempler på arbeidstyper kan være Normal tid, møter, konsulentbistand som skal faktureres, og lignende. På arbeidstypene så definerer du om det er en fakturerbar arbeidstype, og da må du sette opp et produkt knyttet mot arbeidstypen, og en pris. Du kan også markere om det er en kostnad eller ikke. Arbeidstyper som ikke faktureres trenger ikke å ha mer enn et navn for å kunne føre timer mot den.

Må jeg føre timer mot et prosjekt eller en arbeidstype?

Du må alltid føre timer mot prosjekt. Dersom du ikke alltid har prosjekter som passer til det du jobber med og som ikke skal faktureres, så kan bedriften deres for eksempel ha et prosjekt som heter «Normal tid» som er lagt opp mot en ikke-fakturerbar arbeidstype.

Hvordan fører jeg timer for flere dager på enklest mulig måte?

Da kan du gå til ukesregistreringen og legge inn antall timer du har jobbet på ulike datoer og ulike prosjekter.

Kan jeg føre timer på andre ansatte?

Nederst i menyen til venstre kan du velge «Bytt kontakt», søke opp personen du skal føre timer mot, og føre timer på den personen.

Kan alle ansatte føre timer for hverandre, eller finnes det noen begrensning?

Kun administrator(er) har mulighet til å føre timer på andre ansatte. Muligheten for «Bytt kontakt» finnes ikke dersom du ikke er administrator.

Er det mulig at jeg som prosjektleder kan godkjenne alle timer før de faktureres?

Det er fullt mulig. Under fanen Egenskaper på et prosjekt så kan du sette opp Ja for godkjenn timer, da vil personer med tilgang til godkjenning av timer kunne gjøre dette. I tillegg kan du gå til prosjektforsiden og videre på prosjektroller i venstremenyen, og der kan du videre gå inn og sette rettigheter for ulike deltakere, hvor det kun skal settes Ja for Godkjenn timer på prosjektleder-rollen.

Jeg skal føre timer mot et prosjekt i ukesregistreringen, får søkt opp prosjektet fra prosjektmodulen, men får ikke søkt det opp fra timemodulen. Hvorfor det?

Når du skriver inn i søkefeltet, så må du klikke på søkeknappen for å søke opp prosjektet ditt. Det fungerer ikke med å bare klikke Enter, da er det kun prosjektene i ditt hurtigsøk som dukker opp.

Jeg forsøker å føre timer mot en oppgave på et prosjekt, men det fungerer ikke. Hvorfor?

På åpne prosjekter hvor alle i klienten har tilgang til prosjektet, så er det ikke mulig å knytte oppgaver mot personer. For å kunne føre timer mot en oppgave, så må du ha en oppgave knyttet til deg i planleggingen, og dermed må prosjektet også være rettighetsstyrt (ikke åpent for alle i bedriften). På åpne prosjekter må timene føres mot arbeidstyper.

Kan jeg fjerne prosjekter fra ukesregistreringa mi? Jeg har noen gamle prosjekter liggende der på meg som jeg ikke fører timer mot lenger

Å fjerne prosjekter fra ukesregistreringa kan du gjøre ved å klikke på «Standard prosjekter» øverst til venstre. Marker prosjektet og velg slett.

Hvordan kan jeg føre timer mot et prosjekt som ikke ligger i oversikten i ukesregistreringen?

Dersom prosjektet ditt mangler i denne oversikten, så kan du søke det opp i søket øverst på siden og eventuelt legge til arbeidstype på prosjektet der dersom det ikke allerede er gjort, og så føre timer mot det. Men vær obs på at dette prosjektet legges da ikke automatisk til i listen over standard prosjekter hos deg, det vises kun på den/de ukene du fører timer mot det prosjektet, og ikke på uker hvor du ikke har ført timer mot det prosjektet.