Forholdsmessig MVA

 
Denne filmen viser hvordan bokføring med prosentvis fradrag på MVA-beløp gjøres.