Import av åpne poster

 
I denne filmen beskriver vi hvordan du importerer åpne poster fra gammelt system/Excel til 24SevenOffice. Legg merke til at vi bruker hjelpekonti 1499 og 2399.
 

 

 
Se oversikt over importfelt her.