Import av kunder

I denne filmen beskriver vi hvordan du importerer kunder og leverandører til CRM i 24SevenOffice.

NB: I filmen vises det til menyvalg «Administrasjon – Importer». Denne er flyttet og ligger nå under hovedmeny – (utvidet meny-knapp med tre streker) – Administrasjon – Importer.

 

 
Se oversikt over importfelt her.