Import av kontoplan

I denne filmen beskriver vi hvordan du importerer kontoplan fra gammelt system/Excel til 24SevenOffice.
 

 
Se oversikt over importfelt her.