Godkjenne timer og kostnader

 
Hvis man ønsker å ha godkjenning på timene og kostnadene før fakturering er dette enkelt i 24SevenOffice. Se hvor enkelt det er her.