Invitere og tildele roller i et prosjekt

 
Hvis man ønsker å ha rettighetsstyrte prosjekter der enkelte ansatte har tilgang kan man invitere dem til å delta i prosjektet som vist i denne filmen.