Opprette arbeidstyper

 
Hvis man ønsker å bruke timeregistrering i prosjektmodulen kan det i mange tilfeller være lurt å dele inn timene i forskjellige arbeidstyper. Det gir en god oversikt over arbeidsfordelingen internt. Lær hvordan du kommer i gang i denne filmen.