BizView

I 24SevenOffice må du gå til Administrasjon – Ekstern rapportering for å finne valget om BizView.

 

Oversikt

Skjermbilde

 

Prognose og budsjett

 • Effektiv og hurtig planlegging direkte i nettleseren
 • Standardisert løsninger, til ekstreme komplekse løsninger
 • Automatiserte funksjoner for bl.a periodisering
 • Støtte for tekst og kommentarer
 • Håndtere ubegrensede antall planleggingsscenarier
 • Driverbasert planlegging med lenkede skjemaer i flere trinn

Skjermbilde2

 

Rapportering og analyse

 • Gi beslutningstagere rask tilgang til interaktive rapporter og budsjetter
 • Drill-down til transaksjoner og underliggende dokumenter
 • Eksporter dine rapporter direkte til Excel
 • Lag dine egne rapporter og layout
 • Støtter konsern rapportering, settes opp individuelt
 • Mulighet for henting av data fra alle moduler i 24SevenOffice

Skjermbilde3

 

Analytics

 • Sanntids-kuber som leser dataene «on the fly»
 • Brukeren velger selv hva som skal vises
 • Filtrering skjer direkte i rapporten
 • Drill-down-veien er opp til brukeren – ikke predefinert
 • Mulighet for å lagre datauttrekket ditt som et bokmerke og publisere det til andre brukerne

Skjermbilde4

 

Hvordan komme i gang med BizView?

 • Bestilles på 24SevenOffice sine sider, når du er innlogget i systemet.
 • Er koblet opp mot communitybrukeren
 • Ligger under administrasjon – ekstern rapportering (for de som har tilgangen til denne modulen) og du vil da lande på denne siden http://menu.24sevenoffice.com/rapportering/
 • Er du ny bruker følger sign-up skjema for bruker og klient.Ved førstegangs pålogging får brukeren valg om klienten tilhører et regnskapsbyrå eller ikke.
  Hvis nei på dette spørsmålet vil neste skjermbilde være «Landingssiden» , det vil si at denne brukeren ikke vil bli guidet til en klient Sign-up.Tilhører Klienten et regnskapsbyrå vil Klient Sign-up være neste skjema. Viktig her er om man ønsker at klienten skal ligge på et område sammen med sitt regnskapsbyrå eller ikke.

  Sign-up for klient:
  Klient Signup

  Sign-up for bruker:
  Bruker Signup

  Landingssiden:

  Landing

 • Er du eksisterende bruker vil du automatisk (SSO) bli logget inn fra linken til BizView24.

 

Hva gjør jeg om BizView ikke fungerer?

 • Sjekk at internettoppkoblingen fungerer som den skal
 • Har du rettigheter til løsningen?
  • Er det bestilt tilgang på din bruker og klient?
  • Er tilgangen aktivert?
  • Er regningen betalt?
 • Dersom punktene over er ok, vennligst send en henvendelse til BizView support.