BizDex

BizDex ferdig integrert i 24SevenOffice. Dette gir deg som bruker av 24SevenOffice svært tidsbesparende verktøy ved å hente informasjon fra Brønnøysundregistrene:

  • Hente bedriftsinformasjon til CRM ved et enkelt søk
  • Abonnere på kredittvurderingsrapporter
  • Abonnere på kredittovervåking av kunder
  • Foreta rollesøk på kontakter i CRM

 

Hvordan komme i gang med løsningen?

Kontakt oss gjerne på telefon 21 54 81 00 eller salg@24SevenOffice.com dersom du ønsker å legge til en eller flere BizDex-tjenester til din kontrakt.