Foretaksinformasjon

For å få opp foretaksinformasjon, så søker du opp en kunde i CRM – Kundeoppfølging og så klikker på pilen helt til høyre i Orgnr-feltet og velger Nøkkeltall. Da vil du få opp en rute som inneholder diverse nøkkeltall til bedriften du har søkt opp i CRM.