Huldt & Lillevik

Huldt & Lillevik har lansert en forbedret integrasjon, slik at regnskapsbilag nå overføres sømløst til 24SevenOffice via en såkalt tjenestebasert integrasjon.

 

Klikk her for å se hvordan integrasjonen og oppsettet fungerer.

Det er ikke lenger nødvendig å manuelt overføre transaksjonsfiler, med tilhørende eksport og import i de ulike systemene – alle dataene overføres automatisk.

Oppsett av integrasjonen gjøres ved å velge 24SevenOffice i Huldt & Lillevik Lønn første gang du bestiller regnskapsbilag, samt fyller inn de nødvendige feltene, slik som brukernavn og passord i 24SevenOffice.

 

Enkelt oppsett av integrasjonen.

Det er en rekke fordeler ved denne nye integrasjonen, ettersom det blir færre operasjoner for brukeren – samtidig som det også blir mindre risiko for innlesing av feil filer og manuelle feil. 

Etter at regnskapsbilaget er generert i Huldt & Lillevik sitt lønnssystem, er det bare å gå rett inn i 24SevenOffice og hente opp bilaget, for endelig godkjenning i Økonomi – Regnskap – Bokføring.

 

Kontakt salg@24SevenOffice.com for å bestille eller høre mer om tjenesten.