Lowell

Lowell

(tidligere intrum justitia)

Med den integrerte løsningen fra 24SevenOffice og Lowell, har du alt du trenger for betalingsoppfølging gjennom ditt eget forretningssystem. Dermed blir det enkelt å ha kontroll over utestående fordringer, få raskere betalt og øke lønnsomheten.

Det finnes ulike tjenester som kan benyttes mot Intrum Justitia:

  • Fakturaservice – en komplett løsning for outsourcing. Vi tar hånd om alt fra fakturering, kontering og overføring av betalinger, påminnelser og – hvis nødvendig – inkasso.
  • Reskontroservice – du velger selv å ta hånd om faktureringen, men vil ha hjelp med overvåking, innbetalinger, oppdatering av din reskontro samt betalingspåminnelser.
  • Påminnelsesservice – dine rutiner for fakturering og reskontrohåndtering fungerer bra og er kostnadseffektive, men du vil ha et ekstra virkemiddel når kunden din ikke betaler i tide og dermed trekker ut kredittiden.
  • Inkasso – du ønsker å dra nytte av vår erfaring og vårt navn til å sette fart på trege betalere.

Dersom du er interessert i å høre mer om hva denne løsningen innebærer, kan du kontakte 24SevenOffice support eller Lowell.

 

Hvordan komme i gang med løsningen?

For å komme i gang med integrasjon, kontakt Lowell på telefon +47 23 17 10 00. Informasjon og muligheten for bestilling finner du på vår Integration-side.