PC Kasse

Oppsett av PCK mot 24Sevenoffice.

1. Gå inn i Oppsett – programinnstillinger – regnskap og velg 24SevenOffice som Journaltype
2. Sett en lokal filsti også, for eksempel. C:\PCKASSE\REGNSKAP
3. Fyll inn brukernavn og passord (webservices – ikke det vanlige brukernavnet du har på nett)
4. Gå inn i Oppsett – mvasatser – og legg inn eksterne mva koder (3 for 25%, men
kan variere på andre satser, MÅ være fylt ut)
5. Alle konti som er i bruk i PCK må være opprettet, også kunde nr. 10000 kontant.
6. Alle perioder som det skal overføres for må være opprettet i 24SevenOffice.
7. Husk å opprett alle avdelinerg / prosjekter dersom disse er i bruk.

Dersom det ikke blir overført noe ved kjøring, og det heller ikke kommer noen feilmelding, så ligger det info i fila til regnskap som legges i katalogen C:\PCKASSE\REGNSKAP editer (rediger) denne.

Filene som blir sendt inn til 24SevenOffice fra PC Kasse, kommer inn i systemet som en egen bunt under Økonomi – Regnskap – Regnskap – Bokføring.