Rådata eksport

Rådata eksporter finner du under Administrasjon – Rådata eksport.

 

Faktura med varelinjer

Eksporten for å eksportere faktura med varelinjer, lister ut alle fakturaer innen gitt søkekriterie. Alle varelinjene i fakturaene listes også ut i denne rapporten, ei rad per varelinje.

Forklaring på kolonnenavn i eksporten:

Faktura med varelinjer
Kolonnenavn  Forklaring
OrderId  Ordrenr
InvoiceId  Fakturanr
CustomerId  Kundenr
CustomerName  Kundenavn
CustomerOrgNo  Organisasjonsnummer
CustomerReferenceNo  Kundens referansenummer
TotalWithTax  Total inkl mva
TotalWithoutTax  Total eks mva
TotalTax  Total mva
TotalCost  Total kostnad
CurrencyId  ValutaId
CurrencyRate  Valutakurs
CurrencyUnit  Valutaenhet
Commission  Provisjon
CommissionPaid  Utbetalt provisjon
 InvoiceDate  Fakturadato
 OrderDate  Ordredato
 DateChanged  Endringsdato
 PaymentTime  Betalingstid
 InvoiceText  Fakturatekst
 InvoiceTitle  Fakturatittel
 InvoiceAddress  Fakturaadresse
 InvoiceZipCode  Fakturapostkode
 InvoiceZipArea  Fakturapoststed
 InvoiceCity  Fakturaby
 InvoiceState  Fakturastat
 InvoiceCountry  Fakturaland
 InvoiceEmailAddress  Faktura e-postadresse
 RecName  Firmanavn til leveringsadresse
 RecAddress  Leveringsadresse
 RecZipcode  Leveringspostkode
 RecZipArea  Leveringspoststed
 RecCity  Leveringsby
 RecState  Leveringsstat
 RecCountry  Leveringsland
 RecPhone  Leveringstelefonnummer
 RecTime  Leveringstid
 RecAltDelivery  Alternativ levering
 RecText  Leveringstekst
 RecInfo  Leveringsinformasjon
 AuthorizationInfo  Attesteringsinfo
 AuthorizationCustomerId  AttesteringsKundeId
 ProductionNo  Produksjonsnummer
 KID  KID-nummer
 ReferenceNo  Referansenummer
 RecCustomerId  Kundenr til leveringsadresse
 BankAccountNoSender  Bankkontonummer avsender (eget bankkontonummer)
 SendToFactoring  Send til factoring
 AccrualDate  Periodisering startdato (periodisering som gjelder hele ordren)
 AccrualCount  Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder hele ordren)
 GlnNumber  GLN-nummer
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  ProduktNr
 Productname  Produktnavn
 Price  Pris på produkt
 PriceIncTax  Pris inkl mva
 InPrice  Innpris på produkt
 Tax  Mva på produkt
 TaxCode  Mva-kode
 Cost  Kostnad
 Discount  Rabatt
 Quantity  Antall
 CartOrder  Rekkefølge på elementene i handlekurven
 CartAccrualDate  Periodisering startdato (periodisering som gjelder produkt)
 AccrualCount  Periodisering i antall måneder (periodisering som gjelder produkt)
 ProjectId  Prosjektnr
 ProjectName  Prosjektnavn
 DepartmentId  Avdelingsid
 DepartmentName  Avdelingsnavn
 InvoicedByEmployeeId  AnsattId til personen som fakturerte
 InvoicedByFirstname  Fornavn til personen som fakturerte
 InvoicedByLastname  Etternavn til personen som fakturerte
 OurRefEmployeeId  AnsattId til vår referanse
 OurRefFirstname  Fornavn til vår referanse
 OurRefLastname  Etternavn til vår referanse
 ProductionManagerContactId  Produksjonssjef KontaktId
 ProductionManagerEmployeeId  Produksjonssjef AnsattId
 ProductionManagerFirstname  Produksjonssjef fornavn
 ProductionManagerLastname  Produksjonssjef etternavn
 CampaignId  Kampanjeid
 CampaignName  Kampanjenavn
 SalesOpportunityId  SalgsmulighetId
 SalesOpportunityTitle  Tittel på salgsmulighet
 ProductCategoryId  ProduktkategoriId
 ProductCategoryName  Produktkategorinavn
 CustomerRef  Kundens referanse
 TotalPriceWithDiscount  Totalpris hvor evt rabatt er trukket fra

 

Pivotering/grafer

Ved å klikke her eller via widget under, kan du åpne og laste ned et excel-dokument med ferdig lagde grafer som kan brukes sammen med eksporten av faktura med varelinjer. En beskrivelse for hvordan du kan koble din egen rapport mot dette excel-dokumentet står i en egen fane (Guide) i dokumentet.

 

 

Dimensjon

Her kan du eksportere egendefinerte dimensjoner. Velg først en dimensjon, deretter eksporter.

Dimensjon
Kolonnenavn  Forklaring
DimensionType  ID på dimensjonen
DimensionName  Navn på dimensjonen
DimensionRowValue  ID på dimensjonsrad
DimensionRowName  Navn dimensjonsrad

Det er mulig å eksportere dimensjoner fra en klient, og importere de inn igjen i en annen klient.

 

 

Provisjon

Her kan du velge å eksportere alle fakturaer som det er satt provisjon på.

Provisjon (per ordre)
Kolonnenavn  Forklaring
 OrderId  Ordrenr
 InvoiceId  Fakturanr
 InvoiceDate  Fakturadato
 RecipientName  Navn på provisjonsmottaker
 CustomerName  Kundenavn
 PaidDate  Betalt dato
 OpenEntry  Åpen post i reskontro (1 = åpen, 0 = lukket)
 Amount  Provisjon i beløp
 Percentage  Provisjon i prosent
 Total  Total eks mva
 TotalWithTax  Total inkl mva

 

Provisjon (per varelinje)
Kolonnenavn  Forklaring
 OrderId  Ordrenr
 InvoiceId  Fakturanr
 InvoiceDate  Fakturadato
 Productname  Produktnavn
 RecipientName  Navn på provisjonsmottaker
 CustomerName  Kundenavn
 PaidDate  Betalt dato
 OpenEntry  Åpen post i reskontro (1 = åpen, 0 = lukket)
 Amount  Provisjon i beløp
 Percentage  Provisjon i prosent
 Price  Pris
 Quantity  Antall
 Total  Total eks mva
 TotalWithTax  Total inkl mva

 

 

Produkt

Eksporten av produkter gjør en eksportering til excel av alle dine produkter. Eventuell videre selektering av produktene kan du selv gjøre i excel.

Produkter
Kolonnenavn  Forklaring
 ProductId  ProduktId
 ProductNo  Produktnr
 Name  Produktnavn
 CategoryId  KategoriId
 Price  Utpris uten mva
 PriceIncTax  Utpris inkl mva
 PricePercent  Dekningsbidrag
 Price2  Utpris 2
 Price2Percent  Utpris 2 autokalk
 PriceSupplier  Leverandørens pris
 InPrice  Innpris
 CashPrice  KontantUtpris
 CashPriceIncTax  KontantUtpris inkl mva
 CashPercent  Kontant autokalk
 Stock  Antall på lager
 Web  Vis på netthandel
 Reg  Tidspunkt for når produktet ble registrert
 Weight  Vekt (kg)
 SupplierId  LeverandørId
 SupplierCode  Leverandørens varenr
 SupplierName  Leverandørens produktnavn
 Sold  Antall solgt
 EANnr1  EAN nummer
 EANnr2  EAN nummer 2
 SmallestNumber  Minste antall
 OrderProposal  Bestillingsforslag
 ProductCode  Varekode
 BatchNo  Batchnummer
 InfluenceStock  Lagerstyring (true = lagerstyring på, false = lagerstyring av)
 ProjectId  ProsjektId
 PriceGroupId  Id på produktprisgruppe
 CashGroup  Produktprisgruppe
 StructureProduct  Strukturvare
 WebLink  Leverandørens webside
 SpesialPrice  Spesialpris
 UnitQuantity  Antall
 QuantityFromSupplier  Antall fra leverandør
 DateChanged  Dato endret
 StockLocation  Lagerplassering
 Cost  Indirekte kostnad
 ImportJobId  ImportjobbId
 StatusId  StatusId
 DescShort  Beskrivelse kort
 DescLong  Beskrivelse lang

 

 

Avdeling

Avdelinger
Kolonnenavn   Forklaring
 Active  1 = avdelingen er aktiv, 0 = avdelingen er ikke aktiv
 DepartmentId  Avdelingsnr
 Name  Avdelingsnavn
 Country  Land
 Phone  Telefon
 Fax  Faks
 Email  Epost
 Address  Postadresse
 Zipcode  Postnummer
 ZipArea  Poststed
 VisitAddress  Besøksadresse
 VisitZipcode  Besøks postnummer
 VisitZipArea  Besøks poststed

 

 

Budsjett

Eksport av budsjett eksporterer budsjetter fra Økonomi – Regnskap – Budsjett. Ved å klikke direkte på Eksporter-knappen uten å velge et prosjekt, så vil du eksportere alle budsjetter. Eller du kan  se en oversikt over alle budsjetter og velge ett prosjekt som du ønsker å eksportere.

Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å gjøre endringer i budsjettet før du importerer det igjen, for eksempel å endre budsjettår til neste år, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer den igjen.

Budsjett
Kolonnenavn  Forklaring
 BudgetId  BudsjettId
 BudgetName  Budsjettnavn
 BudgetYear  Budsjettår
 ProjectId  ProsjektId
 AccountNo  Kontonummer
 AccountName  Kontonavn
 January  Januar
 February  Februar
 March  Mars
 April  April
 May  Mai
 June  Juni
 July  Juli
 August  August
 September  September
 October  Oktober
 November  November
 December  Desember
 AccountAmount  Totalsum på konto

 

 

Prosjektbudsjett

Her får du eksportert budsjetter på prosjekter i prosjektmodulen.

Du kan velge å trykke direkte på Eksporter uten å gjøre noen selekteringer for å eksportere alle budsjetter som ligger på prosjekt. Eller du kan velge å se gjennom listen av prosjekter og velge et prosjekt som du ønsker å eksportere ett eller alle budsjett fra. Har du mange prosjekter, så kan du sette markøren i feltet for prosjekter og skrive inn et prosjektnavn eller deler av et prosjektnavn for å søke opp prosjektet.

Kun prosjekter som inneholder budsjetter vil vises i prosjektbudsjettet.

Eksporten av budsjettet kan videre importeres igjen i importmodulen. Dersom du ønsker å importere det til et annet prosjekt, husk å endre prosjektnummer i .csv-fila før du importerer.

Prosjektbudsjett
Kolonnenavn  Forklaring
 BudgetId  BudsjettId
 BudgetName  Budsjettnavn
 BudgetYear  Budsjettår
 ProjectId  ProsjektId
 AccountNo  Kontonummer
 AccountName  Kontonavn
 January  Januar
 February  Februar
 March  Mars
 April  April
 May  Mai
 June  Juni
 July  Juli
 August  August
 September  September
 October  Oktober
 November  November
 December  Desember
 AccountAmount  Totalsum på konto

 

 

Kontoplan

Kontoplan
Kolonnenavn  Forklaring
 AccountNo  Kontonr
 AccountName  Kontonavn
 AccountTax  Mva-type
 SystemAccount  Systemkonto (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 ProjectRequired  Prosjekt påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 DepartmentRequired  Avdeling påkrevd (hvis ja = TRUE, hvis nei = FALSE)
 RegDate  Registreringsdato

 

 

Salgsmuligheter

Salgsmuligheter
Kolonnenavn  Forklaring
 OpportunityId  SalgsmulighetId
 CustomerId  Kundenr
 CompanyName  Kundenavn
 Title  Tittel på salgsmulighet
 Amount  Beløp
 StartDate  Startdato
 CloseDate  Sluttdato
 Probability  Sannsynlighet i %
 OwnerEmployeeId  Eiers Ansattid
 OwnerFirstname  Eiers Fornavn
 OwnerLastname  Eiers Etternavn
 CreatedByEmployeeId  Opprettet av AnsattId
 CreatedByFirstname  Opprettet av Fornavn
 CreatedByLastname  Opprettet av Etternavn
 TypeId  TypeId
 TypeName  TypeNavn
 SourceId  KildeId
 SourceName  KildeNavn
 Description  Beskrivelse
 StepId  StegId
 StepName  StegNavn
 CampaignId  KampanjeId
 CampaignName  KampanjeNavn
 RejectionId  AvvisningId
 RejectionTitle  AvvisningTittel
 StatusId  StatusId
 StatusName  StatusNavn
 DateReg  Registreringsdato
 Amount2  Beløp 2
 ProjectId  ProsjektId
 ProjectName  ProsjektNavn
 ClosedDate  Lukket dato
 ImportJobId  ImportjobbId
 DeliveryDate  Leveringsdato
 CustomerContactId  Kundes kontaktId
 CustomerContactFirstname  Kundes kontaktfornavn
 CustomerContactLastname  Kundes kontaktetternavn