Flere firmakontoer

Om du jobber med flere forskjellige bedrifter som benytter seg av 24SevenOffice, så kan du legge inn alle disse klientene under «Kontoer» for enkelt å kunne bytte klient. For å registrere klientene så må du legge inn brukernavn og passord til de ulike kontoene, samt velge bruker og angi passord på de aktuelle brukerne:

 

Klikk her for å se hjelpefilm.

 

Legge til ny firmaklient

Klikk på klientnavnet oppe til høyre i skjermbildet for å åpne klientoversikten, og klikk deretter på plusstegnet pluss for å legge til ny klient.

firmaklienter

 

Etter å ha klikket på «plusstegnet» så vil følgende bilde komme opp:

legg-til

Her fyller man ut firmabrukernavn og firmapassord til den nye klienten. Trykk deretter Legg til for å gå videre.

 

I neste steg velger man hvilken bruker som man ønsker å koble seg opp mot, og fyller ut passord for denne brukeren:

legg-til-2

Klikk deretter Legg til på nytt. Når dette er gjort vil du finne igjen det nye selskapet i listen over tilgjengelige klienter (hurtigtast ALT + 0).

 

 

Fjerne firmaklient

Gå inn i din personlige profil ved å klikke på initialene dine (eller profilbildet ditt dersom dette er lastet opp) i det øvre høyre hjørnet av menyen, og velg «Åpne profilen».

Klikk deretter på papirkurv-symbolet til høyre for navnet på den klienten som du ønsker å fjerne tilknytting til, og bekreft slettingen ved å svare Ja i dialogboksen som vises.

 

 

Sette firmaklient som standard

Gå inn i din personlige profil ved å klikke på initialene dine (eller profilbildet ditt dersom dette er lastet opp) i det øvre høyre hjørnet av menyen, og velg «Åpne profilen».

Klikk på navnet på den klienten som du ønsker å definere som din standardklient, og klikk deretter på Standard.

 

 

Bytte firmaklient

I bildet under har vi klikket på klientens navn «24SevenOffice Labs AS» oppe til høyre i menyen, for å åpne listen over tilgjengelige klienter.

firmaklienter

Fra denne listen er det mulig å bytte til en annen klient ved å klikke på klientnavnet i listen.

Det er også mulig å bruke hurtigtaster for å håndtere byttet:

  • Trykk ALT + 0 (null) for å åpne listen over tilgjengelige klienter
  • Søk etter ønsket klient, trykk PIL NED for å bla deg frem til ønsket klient, og ENTER for å bytte klient.
  • Alternativt: Trykk ALT + ønsket nummer fra 1-9 som vises ute til høyre for hvert enkelt klientnavn for å bytte til ønsket klient. Man trenger ikke å ha åpnet klientlisten for å bruke denne funksjonen.