Menyen i 24SevenOffice

 

 

Navigering

Menyen ligger tilgjengelig bak 24SevenOffice-logoen som er plassert oppe til venstre i skjermbildet. Ved å klikke på denne, vil følgende meny åpne seg:

Moduler med lysgrå bakgrunn og svart tekst er moduler man har tilgang til, og moduler med en mer grå fremtoning er moduler man ikke har tilgang til. Om ønskelig kan tilgang til disse modulene enkelt bestilles ved at man klikker på modulen. Man får da opp en ny side der man kan velge å bli kontaktet for å tilpasse lisensavtalen til å inkludere den valgte modulen.

De tilgangene og modulene som ikke er tilgjengelige direkte i fra den nye hovedmenyen kan man fortsatt åpne via den eldre versjonen av menyen ved å klikke på knappen  oppe til høyre i hovedmenyen.

 

 

Bygg egne menyer

Du har en hovedmeny som er satt som standard. Du kan utover dette bygge dine egne menyer akkurat slik du ønsker disse:

Begynn med å åpne hovedmenyen og klikke på «Hovedmeny» oppe til venstre for å åpne meny-velgeren. Deretter tar du «Legg til ny meny». Systemet oppretter da en ny meny som du kan tilpasse innholdet i. Standardnavn på den nye menyen vil være «Min meny» – dette kan endres ved at du klikker på navnet.

Når du har gitt menyen et navn er neste steg å markere de moduler og funksjoner som du ønsker å ha i menyen din. Det er ingen begrensning på antall moduler du kan velge og du kan om ønskelig markere samtlige valg i listen.

Videre kan du endre rekkefølgen på dine egendefinerte menyer med «drag & drop» – bare klikk på menyvalget du ønsker å flytte på, flytt det dit du ønsker, og slipp for å låse plasseringen.

 

 

Bytte firmaklient

I bildet under har vi klikket på klientens navn «24SevenOffice Labs AS» oppe til høyre i menyen, for å åpne listen over tilgjengelige klienter.

firmaklienter

Fra denne listen er det mulig å bytte til en annen klient ved å klikke på klientnavnet i listen.

Det er også mulig å bruke hurtigtaster for å håndtere byttet:

  • Trykk ALT + 0 (null) for å åpne listen over tilgjengelige klienter
  • Søk etter ønsket klient, trykk PIL NED for å bla deg frem til ønsket klient, og ENTER for å bytte klient.
  • Alternativt: Trykk ALT + ønsket nummer fra 1-9 som vises ute til høyre for hvert enkelt klientnavn for å bytte til ønsket klient. Man trenger ikke å ha åpnet klientlisten for å bruke denne funksjonen.

 

 

Legge til ny klient

Klikk på klientnavnet oppe til høyre i skjermbildet for å åpne klientoversikten, og klikk deretter på plusstegnet pluss for å legge til ny klient.

firmaklienter

 

Etter å ha klikket på «plusstegnet» så vil følgende bilde komme opp:

legg-til

Her fyller man ut klientbrukernavn og klientpassord til den nye klienten. Trykk deretter Legg til for å gå videre.

 

I neste steg velger man hvilken bruker som man ønsker å koble seg opp mot, og fyller ut passord for denne brukeren:

legg-til-2

Klikk deretter Legg til på nytt. Når dette er gjort vil du finne igjen det nye selskapet i listen over tilgjengelige klienter (hurtigtast ALT + 0).

 

 

Fjerne firmaklient

Gå inn i din personlige profil ved å klikke på initialene dine (eller profilbildet ditt dersom dette er lastet opp) i det øvre høyre hjørnet av menyen, og velg «Åpne profilen».

Klikk deretter på papirkurv-symbolet til høyre for navnet på den klienten som du ønsker å fjerne tilknytting til, og bekreft slettingen ved å svare Ja i dialogboksen som vises.

 

 

Sette firmaklient som standard

Gå inn i din personlige profil ved å klikke på initialene dine (eller profilbildet ditt dersom dette er lastet opp) i det øvre høyre hjørnet av menyen, og velg «Åpne profilen».

Klikk på navnet på den klienten som du ønsker å definere som din standardklient, og klikk deretter på Standard.