Importfelt for Bedrifter, Privatkunder og Leads

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Importfelt for Bedrifter og Leads

Company ID Kundenummer
CompanyName Navn på kunden el. Etternavn på ved oppdatering av Privatkunder
CompanyGovNo Organisasjonsnummer
CompanyNickname Kallenavn
CompanyPhone Telefonnummer
CompanyMobile Mobiltelefonnummer
CompanyFax Faksnummer
CompanyEmail E-postadresse
CompanyInvoiceEmail Faktura e-postadresse som ligger under fanen Innstillinger på kunde/leverandørkortet
CompanyCountry Land
CompanyPostStreet Postadresse
CompanyPostPostcode Postnummer
CompanyPostPostarea Poststed
CompanyPostCity Post by
CompanyPostState Post fylke
CompanyVisitStreet Besøksadresse (denne brukes for adressen til privatkunder)
CompanyVisitPostcode Besøkspostnummer (denne brukes for postnummer til privatkunder)
CompanyVisitPostArea Besøkspoststed (denne brukes for poststed til privatkunder)
CompanyVisitCity Besøksby
CompanyVisitState Besøksfylke
CompanyInvoiceName Fakturanavn (dersom det skal være noe annet enn navnet på kunden)
CompanyInvoiceStreet Fakturaadresse
CompanyInvoicePostCode Fakturapostnummer
CompanyInvoicePostArea Fakturapoststed
CompanyInvoiceCity Faktureringsby
CompanyInvoiceState Faktureringsfylke
CompanyInvoiceCountry Fakturaadresse land
CompanyDeliveryStreet Leveringsadresse
CompanyDeliveryPostCode Leveringspostnummer
CompanyDeliveryPostArea Leveringspoststed
CompanyDeliveryCity Leveringspostby
CompanyDeliveryState Leveringspostfylke
CompanyDeliveryCountry Leveringsadresse land
CompanyOwner Eier/Ansvarlig for firmaet. Her må man opprette den ansatte først i systemet og deretter bruke ansattid i dette feltet.Ansattid finner du ved å gå til modulen Administrasjon – Ansatte og under fanen Ansattinnstillinger på ansatt kortet.
CompanyIndustry Bransje. Benytt bransjeid som du finner ved å gå til modulen Administrasjon-Innstillinger-CRM og Bransjer.
CompanyStatus Statusnavn, ikke id
CompanyIdAlternative Alt.Kundenr. Dette feltet finner under fanen Tilleggsinfo på kunde/leverandørkortet
CompanyUseFactoring 1 dersom kunden skal bruke factoring, ellers 0
CompanyInvoiceMethod Faktureringsmetode. På faktureringsmetode kan man bruke teksten som står under innstillingene eller Id’ene.
Oversikt over Id’er:
0: Bruker standard faktureringsmetode.
1: Skriv ut faktura
2: Send på Email
3: Send som eFaktura
CompanyCustomerLedger Kundereskontronummer.
CompanySupplierLedger Leverandørreskontronummer.
CompanySupplierAccountDebet Kontonummer debet som ligger under Leverandørinnstillinger på Innstillinger-fanen.
CompanySupplierAccountCredit Kontonummer kredit som ligger under Leverandørinnstillinger på Innstillinger-fanen.
CompanyPaymentTime Betalingstid
CompanyPaymentTimeSupplier Betalingstid leverandør
CompanyDiscount
CompanyUsePrice Prislisten kunden skal bruke. Navn eller Id på prislisten.
CompanyProfit Resultat (Økonomisk)
CompanyTurnover Overskudd (Økonomisk)
CompanyNrOfEmp Antall ansatte hos kunden
CompanyWebsite webside adresse
CompanyNote Notat. Ved import av filer som inneholder notater som er større en 255 tegn, må det ligge et notat som er over 255 tegn i den første raden i importfilen. Hvis ikke det gjøres vil importen begrense notatfeltet til nvarchar(255) , og store notater vil da bli kuttet på 255 tegn.
CompanySupplier Bestemmer hvordan bedriften skal vises i systemet. Verdien 0 = Kunde og verdien 1 = Kunde og leverandør.
CompanyInvoiceReferenceNo Fakturareferanse
CompanyGlnNumber GLN nummer

Klikk her for å se hjelpefilm for import av kunder.