Importfelt for Kontakter

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

Kontakter eller Privatkunder
Importnavn Forklaring
ContactFirstName Fornavn
ContactLastName Etternavn
ContactName Fornavn Etternavn (Dette er hvis man ikke skiller fornavn/Etternavn i hver sin separate kolonne)
ContactRolePhone Telefon Jobb
ContactRoleEmail E-post Jobb
ContactRoleMobile Mobiltelefon Jobb
ContactRoleFax Faks Jobb
ContactRolePosition Stilling (Rolle) Jobb
ContactDateRegistrered Datoen kontakten er registrert. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
ContactDateChanged Dato kontakten er sist endret. Format: dag.mnd.år(31.01.2008)
ContactDateOfBirth Fødselsdato
ContactAdressStreet Adresse
ContactAdressPostCode Postnummer
ContactAdressPostArea Poststed
ContactAddress Besøksadresse
ContactCountry Land
ContactPhone Telefon Privat
ContactPhone2 Telefon Privat 2
ContactEmail E-post Privat
ContactEmail2 E-post Privat 2
ContactEmail3 E-post Privat 3
ContactMobile Mobiltelefon Privat
ContactMobile2 Mobiltelefon Privat 2
ContactFax Faks Privat
ContactIsConsumer Definerer om kontakten er privatkunde eller ikke. Settes til 1 ved privatkunde. Dersom importen består av både privatkunder og kontakter settes dette feltet til 1 ved privatkunde og blankt ved vanlige kontakter.
ContactIsEmployee Definerer om kontakten er ansatt eller ikke. Settes til 1 ved ansatt, og 0=ikke ansatt.
ContactCustomerId Privatkundenummer (Kan spesifiseres. Om du ikke spesifiserer dette tildeles kunden neste ledige kundenummer i kundenummerserien)
ContactInvoiceEmail Faktura-epostadresse. Kun mulig å importere til privatkunder. Man må derfor i tillegg importere kundenummer ved bruk av ContactCustomerId for at dette feltet skal oppdatere seg.
ContactNickname Kallenavn
ContactNote Notat
ContactOwner Eier/Ansvarlig for kontakten (Ansatt i din bedrift)
ContactRoleCompanyId Kundenummer som kontakten evt. skal kobles mot.