Importfelt for oppdatering av varelager

Når man velger å importere produkter får man et valg i forhold til om man ønsker å oppdatere eksisterende produkter. Huk av for JA dersom dette er ønskelig. Som standard er det huket av for NEI.

Videre må man velge hva man skal matche produktene opp mot. Som standard er det huket av for Produktnummer, men man kan også velge å matche på Leverandørens varenr.

Under finner du en oversikt over den produktinformasjonen som er mulig å oppdatere. Se forøvrig hovedhjelpefilene for Importer for ytterligere hjelp.

 

Alle kolonner som skal importeres må formateres som text. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.

ProdukterHusk at prisfelt må importeres uten bokstaver og valutategn.
Importnavn Forklaring
ProductBatchNo Batchnummer
ProductCashPercent Dekningsbidrag kontantpris
ProductCategory Produktkategorien som produktet skal ligge i
ProductCode Definerer leverandørens varekode
ProductDescLong Utfyllende beskrivelse av produktet
ProductDescShort Kort beskrivelse av produktet
ProductEAN EAN Nummer
ProductEAN2 EAN Nummer(2)
ProductName Produktnavn
ProductCost Indirekte kostnad
ProductPrice Definerer utpris
ProductPrice2 Definerer utpris 2
ProcuctPrice2Percent Dekningsbidrag pris 2
ProductPriceCash Definerer kontantpris
ProductPriceCashIncTax Definerer kontantpris inkludert mva
ProductPriceIn Definerer innpris
ProductPriceIncTax Definerer innpris inkludert mva
ProductPricePercent Dekningsbidrag
ProductPriceWeb Produkt pris på web butikk
ProductPriceWebPercent Dekningsbidrag web pris
ProductRequireSerialNo Om produktet krever serienummer
ProductStockLocation Lagerplassering
ProductStockMin Minste antall på lager
ProductStockQty Lagerbeholdningen
ProductStockReorderQty Bestillingsforslag når man når minste antall på lager
ProductWeight Vekten på produktet i Kg
ProductSupplierPrice Leverandørens pris
ProductSupplierCode Leverandørens varenummer(Kan endres dersom man ikke har valgt å matche på dette feltet)
ProductSupplierCurrencyId Valuta ID på produktet(Id»en finner du ved å gå til modulen Økonomi-Regnskap og Valuta)
ProductSupplierWebsite Leverandørens webside
ProductWebDeal Tilbud på web
ProductWebDealDateFrom Start dato for tilbud på web
ProductWebDealDateTo Slutt dato for tilbud på web
ProductWebDealInStockOnly Vise kun produkt på web dersom der er på lager
ProductWebExtra Vis som ekstravare (netthandel)
ProductWebExtraDateFrom Startdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebExtraDateTo Sluttdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebNewArrival Vis som nytt produkt (netthandel)
ProductWebNewArrivalDateFrom Startdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebNewArrivalDateTo Sluttdato for når produktet skal vises som ekstravare (netthandel)
ProductWebShow Vis på web shop
ProductWebShowCat Vis kategorien på webshop
ProductWebShowFront Vis på forside
ProductCategory Navn på produktkategori

 

Følgende felt oppdateres ikke
Importnavn Forklaring
ProductNo Produktnummer
ProductSupplierName Leverandøresn produktnavn
ProductSupplierId Leverandørens kundenummer (leverandøren som legges til under Kategorier & grupper i produktvinduet)
ProductPriceAutoCalc Autokalkulering av utpris1
ProductPrice2AutoCalc Autokalkulering av utpris2
ProductPriceCashAutoCalc Autokalkulering av kontantpris
ProductPriceWebAutoCalc Autokalkulering av Tilbud, web pris
ProductStockInfluence Lagerstyring av produkter
ProductPriceProfitMargin Prosentsats for autokalkulering av dekningsbidrag