Økonomi – Regnskap

Med regnskapsmodulen i 24SevenOffice har du komplett og kraftfull produksjonssystem, som samtidig er svært enkelt å bruke.

«Regnskap» finner du under «Økonomi» i hovedmenyen.

Tips – Sett korrekte innstillinger

Under Innstillinger i Regnskap, finner du kontoplan, avdelinger, regnskapsår, bilagsarter, nummerserier etc.

«Innstillinger» finner du i menyen til venstre.

Før du går i gang med å registrere dine første bilag i Regnskapet, pass på at du har opprettet regnskapsåret du skal føre på, under «innstillinger». Her fyller du inn start- og sluttdato.

regnskapsår
Dersom du allerede har sendt utgående fakturaer tidligere i prosessen, er regnskapsår allerede satt.

Tips – Send bilag til Bilagsmottaket

Bilagsmottaket i 24SevenOffice håndterer alle fakturaformater, fra elektronisk faktura til skannede fakturaer som f.eks. TIFF, PDF og JPEG. Alle dine bilag sender du inn til din unike mottaksadresse i 24SevenOffice.

Denne adressen finner du oppe til høyre i Mottaket.

regnskap1
For å få best mulig utbytte av din trial, anbefaler vi deg å sende inn noen bilag til din unike mottaksadresse i 24SevenOffice.

Tips – Se film om Bilagsmottaket

Når dine bilag er mottatt, blir disse OCR-lest. Bilagsinformasjon kommer automatisk opp gjennom OCR-tolken. Dersom det ikke har vært mulig å OCR-lese ut informasjonen fra bilaget, kan man angi dette manuelt.

 

Elektronisk fakturaer blir automatisk lagt inn i regnskapssystemet, ferdig maskinelt lest, uten noen manuell punching.

Tips – Se film om Godkjenning

Du kan definere at bilag automatisk blir godkjent dersom de er skannet eller sendt inn til Mottaket (dvs. gå rett videre til Bokføring), eller videresende inngående fakturaer på attestasjonsflyt, slik at rett person kan godkjenne hvert enkelt bilag fortløpende.

 

Det er mulig å definere en rekke regler for godkjenning rundt beløpsgrenser, prosjekter etc.

Tips – Se film om Bøkføring

Bokføring
I Bokføring legger bilagene seg i bunter som vist i høyre del av bildet.

NB! Det finnes også flere ander alternativer for Import av bilag. Ta kontakt med din kontaktperson i 24SevenOffice, så kan vi ta en gjennomgang av dette.

Bokførte bunter finner man igjen i Bilagsjournaler og diverse rapporter som finnes i 24Sevenoffice.

Visste du…

Med 24SevenOffice jobber regnskapsfører og kunde i ett og samme system – i sanntid. Dette legger til rette for at du kan ta hånd om mange oppgaver selv – og at du løpende kan ha tilgang til oppdaterte regnskaper. Gjennom å benytte det regnskapet som et viktig styringsverktøy for virksomheten, har du de beste forutsetninger for å fatte gode beslutninger med fokus på framtiden, ikke fortiden.

Revisor har fri tilgang til systemet.