Prosjekt & Timer

Prosjektmodulen i 24SevenOffice, er et fullverdig Prosjektstyringsverktøy.

Tips – Opprett prosjekt og inviter deltakere

Nye prosjekter opprettes enkelt via «Opprett et nytt prosjekt» menyen til venstre.

Prosjekter kan være åpne for alle – eller være rettighetstyrt. Rettighetsstyring gir muligheten til å invitere både interne og eksterne deltakere.
prosjekt1

Tips – Definer roller
Du definerer «rolle» på hver enkelt deltaker – i forhold til hva deltakeren skal kunne utføre/se i prosjektet.
prosjekt2

Tips – Opprett oppgaver i prosjektet

Opprett oppgaver i prosjektet via «ny oppgave» i menyen. Timer på prosjekter kan føres mot «Arbeidstyper» eller «Oppgaver».

Eksempel
«Oppgavene» er koblet mot en «arbeidstype», som igjen er koblet mot et «produkt», som danner grunnlag for fakturering av timer registrert på prosjektet.

prosjekt3
Tips – Registrer timer via oppgaver

Dobbeltklikker du på en oppgave, gir deg blant annet muligheten til å registrere timer på prosjektet og oppgaven.
prosjekt4