Enkle triks med enkle widgeter

De enkle widgetene kan kombineres for å gjøre hverdagen din lettere.

Man kan lage flere sjekkliste-widgeter, endre navn på dem, og benytte dem til å få oversikt over gjøremålene dine. Man kan blant annet dra og slippe elementer mellom sjekkliste-widgeter, på samme måte som man drar og slipper for å endre rekkefølge internt i sjekklisten.

Dashboard_TricksWithWidgets1

Man kan kombinere notisblokk og stoppeklokken for å gjøre det enklere å holde på-minuttet-presis oversikt over hva man har brukt tiden på i løpet av en dag. I dette eksempelet legges det opp til en del manuelle rutiner, blant annet ved å notere i «Tidsbruk i dag» etterhvert som man blir ferdige med oppgavene.

Dashboard_TricksWithWidgets2

 

Ellers kan man også holde det veldig enkelt; nemlig å benytte en notisblokk og en sjekkliste til å organisere hverdagen. Notere fortløpende på notisblokken – og en gang om dagen lage sjekkliste-punkter av notatene.

Dashboard_TricksWithWidgets3