Generelt om E-post

Innholdssøk på navn, e-postadresser og emnetekst.
Dersom du ønsker å søke på spesifikke mapper må du klikke deg inn på ønsket mappe i mappestrukturen og deretter gjøre søket ditt. Dersom du klikker på pilen til høyre for søkefeltet kan du søke på alle elementer i Innboks og Sendte elementer (dette inkluderer ikke Slettede elementer, Arkiv og Junk/Søppelkasse). Ved å klikke på «dobbelpilen» får du muligheten til å spesifisere søket på dato, avsender/mottaker og emnetekst.

Mulighet for justering av lesepanel
Det er mulig å endre lesepanelet i forhold til hvordan elementene skal presenteres på skjermen. Valgt lesepanel og justeringer du gjør blir lagret i nettleseren og vil bli husket til neste gang du logger inn i systemet. Dersom du bytter nettleser vil du måtte gjøre innstillingene på nytt.

Symbol for kobling.
Symbolet som viser at e-post er koblet mot kunde/kontakt/prosjekt er endret.

Dra og slipp e-post
Du kan dra og slippe e-post direkte på ønsket mappenavn for å flytte e-posten.

Visning av e-post
I visningsbildet over dine e-poster vises det 50 e-post om gangen. Nederst i visningsbildet kan du bla frem og tilbake imellom de forskjellige sidene med e-post, samt at du finner en oppdateringsknapp for visningsbildet.

Hurtigtaster
– Delete = sletter markert e-post
– Shift + N = ny e-post
– Shift + R = svar
– Shift + A = svar til alle
– Shift + F = videresend
– Piltast høyre = arkivering

Automatisk nedlasting av e-post
Du finner innstillinger for dette i toppmenyen under knappen Innstillinger.

Manuell kobling av e-post mot kunde, kontakt eller prosjekt
Dette gjøres ved å markere de e-poster du ønsker å koble, for deretter å klikke på knappen Koble i toppmenyen.

Klikk Ny Kobling i bunnen av dialogboksen som fremkommer og velg hvor du ønsker å koble e-posten og videre søk på ønsket entitet. Når du har søkt opp ønsket bedrift/kontakt/prosjekt og lagt denne til for kobling, så lagres koblingen i det du klikker Lukk.

Flagging av e-post
Ved å høyreklikke på en e-post kan du flagge denne for oppfølging. Alle «flaggede» e-post finner du listet opp i en egen meny til høyre på siden.

Alle «flaggede» e-post som er forfallt blir markert med rød tekst og flyttet til kategorien I dag. Du kan høyreklikke på e-post i listen for å endre flagging eller for å åpne aktuell e-post. Klikk Vis/Skjul Oppfølginger i toppmenyen for å vise/skjule oversikten over «flaggede» e-post.