Innstillinger E-post

Automatisk nedlastning

Når man huker av «Vil du hente e-post adresser og aktivere autofullføring når du skriver inn e-postadresser?», så betyr dette at e-post adresser kommer automatisk opp når man begynner å skrive inn denne i for eksempel Til-feltet. Man kan også velge om man ønsker å laste ned e-post automatisk fra e-post kontoer, og her kan man da velge mellom å laste ned hvert 5.minutt, hvert 10.minutt, hvert 15.minutt, osv, og man kan deaktivere automatisk nedlastning.

I tillegg har man mulighet for å scanne alle utgående e-poster for virus, og man kan da velge mellom å plassere scanneresultatene på dette under innhold i e-poster, eller over innholdet. Dersom man huker av for «Lagre som standard for …» (navnet på bedriften), så vil disse innstillingene gjelde for alle brukerne i bedriften.

 

Autosvar på e-poster (gjelder bare dersom du har e-post via Netclient)
Autosvar-funksjonen betyr at man kan sende et automatisk svar på e-poster som man får i innboksen. Autosvar må settes opp hos din mailleverandør.

Dersom du bruker Netclient som mailleverandør, så kan du sette opp autosvar her. Gå til Autoresponder og velg ny.

Når du kommer inn på siden til Netclient så finner du:

– e-post adressene dine

– kontoinnstillinger

– leveringslogg (her kan man sjekke hvilke mailer man har mottatt og sendt, og man kan også se om noen mailer har blitt stoppet i spamfilteret)

– i filtre kan man whiteliste eller blackliste mailadresser eller domener eller land som man enten vil ha inn mail fra eller ikke

– feriemelding – forklarer denne litt mer lenger nede

– adressebok hvor man kan legge inn navn, mailadresser og telefonnummer (denne funksjonen er i beta-modus)

– webmail

– domainadmin

 

Innholdet i autosvar e-posten kan man skrive inn etter eget ønske. Dette kan være at man for eksempel ønsker å gi beskjed om at man er på ferie eller borte fra kontoret noen dager og ikke vil ha mulighet til å lese og besvare e-poster. Man kan velge at feriemeldingen skal gjelde alle adresser (hos Netclient), og velge fra- og til-dato. I tillegg så er det huket av for at emnet i mailen som kommer i retur til avsender skal bruke «Re: + emnet fra mottatt epost», og har ikke lagt inn eget emne i stedet.

Avsender mottar autosvaret kun en gang i uken. Det vil si at dersom det blir sendt flere eposter til personen som har lagt inn autosvaret i løpet av en uke, så vil avsender kun motta autosvar på den første eposten som sendes. Men om det går over en uke fra første epost, så vil det bli sendt ut nytt autosvar på eposter som blir sendt etter ei uke.