Intro Dashboard

Et dashboard skal gi et forenklet oversiktsbilde av et større system. Dashboardet i 24SevenOffice inneholder en del nytteverktøy, selv om hovedfokuset er rapportering fra de forskjellige modulene.

Første gang du åpner dashboardet vil du bli presentert med en guide som ene og alene ønsker å hjelpe deg med å komme i gang med dashboardet. Vi anbefaler sterkt at du går gjennom stegene for å gjøre deg kjent med de generelle teknikkene som gjelder i dashboardet, da den går gjennom grunnleggende ting.

 

Hva bør jeg tenke på for å komme i gang med dashboard?

  • Dashboardet bør designes etter rollen du har i ditt selskap, hvor for eksempel selgere kan ha dashboard med salgsmuligheter.
  • Det finnes et sett med ulike widgeter som kan benyttes for deg til å sette opp dashboardet tilpasset ditt behov.
  • I tillegg til å sette opp widgetene du ønsker, kan det benyttes flere sider med dashboard. For eksempel ei side med økonomiske rapporter, ei side med salgsmuligheter, og så videre. For å legge til ny side, klikk på «Sider» i venstremenyen og deretter «Legg til».
  • Dersom firmaet ditt har behov for at alle ansatte har tilgang til samme dashboard, kan det settes opp ett dashboard og dele malnøkkel med de andre ansatte, og alle vil dermed se det samme dashboardet.
  • Er du koblet til flere selskaper i 24SevenOffice, kan du se oversikten over flere selskaper samtidig på visse widgets. Det gjelder blant annet oversikt over innbetalinger og utbetalinger, og godkjenningsstatus for bilag på ulike klienter.